Mã bưu điện TPHCM 2020

  Tra zip code hcm/ mã bưu chính hcm 2020 5 ký tự với tất cả các quận: quận 1, 2, 3, 4, 5, tân bình, bình thạnh, tân phú, thủ đức, bình tân…kèm ý nghĩa của từng chữ số.

  Mã bưu điện HCM Việt Nam 2020

  STT

  Đối tượng gán mã

  ​​Mã bưu chính

  1

  Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

  70001

  2

  Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)

  70002

  3

  Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

  70003

  4

  Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

  70004

  5

  Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)

  70005

  6

  Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

  70007

  7

  Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh

  70008

  8

  Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)

  70010

  9

  Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam

  70011

  10

  Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)

  70030

  11

  Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)

  70035

  12

  Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

  70036

  13

  Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh

  70037

  14

  Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)

  70040

  15

  Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)

  70041

  16

  Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  70042

  17

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

  70043

  18

  Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

  70045

  19

  Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh

  70046

  20

  Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

  70047

  21

  P9, Văn phòng Bộ Công an

  70049

  22

  Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)

  70052

  23

  Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh

  70053

  24

  Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh

  70054

  25

  Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)

  70055

  26

  Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh

  70056

  27

  Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

  70057

  28

  Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

  70058

  29

  Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

  70060

  30

  Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

  70061

  31

  Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh

  70062

  32

  Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

  70063

  33

  Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ

  70064

  34

  Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

  70065

  35

  Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70066

  36

  Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70067

  37

  Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70068

  38

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam

  70070

  39

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70071

  40

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70072

  41

  Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)

  70073

  42

  Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)

  70074

  43

  Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

  70087

  44

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70088

  45

  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70089

  46

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

  70090

  47

  Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

  70092

  48

  BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

  70000

  49

  Ủy ban Kiểm tra thành ủy

  70101

  50

  Ban Tổ chức thành ủy

  70102

  51

  Ban Tuyên giáo thành ủy

  70103

  52

  Ban Dân vận thành ủy

  70104

  53

  Ban Nội chính thành ủy

  70105

  54

  Đảng ủy khối cơ quan

  70109

  55

  Thành ủy và Văn phòng thành ủy

  70110

  56

  Đảng ủy khối doanh nghiệp

  70111

  57

  Báo Sài Gòn Giải Phóng

  70116

  58

  Hội đồng nhân dân thành phố

  70121

  59

  Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

  70130

  60

  Tòa án nhân dân thành phố

  70135

  61

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

  70136

  62

  Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV

  70137

  63

  Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

  70140

  64

  Sở Công Thương

  70141

  65

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  70142

  66

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  70143

  67

  Sở Ngoại vụ

  70144

  68

  Sở Tài chính

  70145

  69

  Sở Thông tin và Truyền thông

  70146

  70

  Sở Văn hoá và Thể thao

  70147

  71

  Sở Du lịch

  70148

  72

  Công an thành phố

  70149

  73

  Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố

  70150

  74

  Sở Nội vụ

  70151

  75

  Sở Tư pháp

  70152

  76

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  70153

  77

  Sở Giao thông vận tải

  70154

  78

  Sở Khoa học và Công nghệ

  70155

  79

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  70156

  80

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  70157

  81

  Sở Xây dựng

  70158

  82

  Sở Quy hoạch – Kiến trúc

  70159

  83

  Sở Y tế

  70160

  84

  Bộ Tư lệnh Thành phố

  70161

  85

  Ban Dân tộc

  70162

  86

  Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố

  70163

  87

  Thanh tra thành phố

  70164

  88

  Học viện Cán bộ thành phố

  70165

  89

  Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)

  70166

  90

  Đài truyền hình thành phố

  70167

  91

  Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

  70168

  92

  Bảo hiểm xã hội thành phố

  70170

  93

  Cục Thuế

  70178

  94

  Cục Hải quan

  70179

  95

  Cục Thống kê

  70180

  96

  Kho bạc Nhà nước thành phố

  70181

  97

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

  70185

  98

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

  70186

  99

  Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

  70187

  100

  Liên đoàn Lao động thành phố

  70188

  101

  Hội Nông dân thành phố

  70189

  102

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

  70190

  103

  Thành Đoàn

  70191

  104

  Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

  70192

  105

  Hội Cựu chiến binh thành phố

  70193

  106

  Điểm phục vụ Bưu điện T78

  70199

  107

  Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len

  70200

  108

  Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ

  70201

  109

  Tổng LSQ. Ca-na-đa

  70202

  110

  Tổng LSQ. Cam-pu-chia

  70203

  111

  Tổng LSQ. Cô-oét

  70204

  112

  Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba

  70205

  113

  Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức

  70206

  114

  Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan

  70207

  115

  Tổng LSQ. Hàn Quốc

  70208

  116

  Tổng LSQ. Hoa Kỳ

  70209

  117

  Tổng LSQ. Hung-ga-ri

  70210

  118

  Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a

  70211

  119

  Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

  70212

  120

  Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  70213

  121

  Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a

  70214

  122

  Tổng LSQ. Liên Bang Nga

  70215

  123

  Tổng LSQ. Nhật Bản

  70216

  124

  Tổng LSQ. Niu Di-lân

  70217

  125

  Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a

  70218

  126

  Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma

  70219

  127

  Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp

  70220

  128

  Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan

  70221

  129

  Tổng LSQ. Thụy Sỹ

  70222

  130

  Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  70223

  131

  Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po

  70224

  132

  LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len

  70225

  133

  LSQ. Cộng hòa Áo

  70226

  134

  LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha

  70227

  135

  LSQ. Vương quốc Bỉ

  70228

  136

  LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan

  70229

  137

  LSQ. Cộng hòa Chi-lê

  70230

  138

  LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a

  70231

  139

  LSQ. Cộng hòa Hy Lạp

  70232

  140

  LSQ. Cộng hòa Man-ta

  70233

  141

  LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma

  70234

  142

  LSQ. Mông Cổ

  70235

  143

  LSQ. Vương quốc Na-uy

  70236

  144

  LSQ. Cộng hòa Nam Phi

  70237

  145

  LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan

  70238

  146

  LSQ. Cộng hòa Pa-lau

  70239

  147

  LSQ. Cộng hòa Phần Lan

  70240

  148

  LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

  70241

  149

  LSQ. Cộng hòa Séc

  70242

  150

  LSQ. Cộng hòa Síp

  70243

  151

  LSQ. Thụy Điển

  70244

  152

  LSQ. U-crai-na

  70245

  153

  LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay

  70246

  154

  LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a

  70247

  155

  LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca

  70248

  156

  LSQ. Cộng hòa Su-đăng

  70249

  157

  LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo

  70250

  158

  LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha

  70251

  159

  LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

  70252

  QUẬN 1

  1

  BC. Trung tâm quận 1

  71000

  2

  Quận ủy

  71001

  3

  Hội đồng nhân dân

  71002

  4

  Ủy ban nhân dân

  71003

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71004

  6

  P. Bến Nghé

  71006

  7

  P. Đa Kao

  71007

  8

  P. Tân Định

  71008

  9

  P. Bến Thành

  71009

  10

  P. Nguyễn Thái Bình

  71010

  11

  P. Cầu Ông Lãnh

  71011

  12

  P. Phạm Ngũ Lão

  71012

  13

  P. Cô Giang

  71013

  14

  P. Nguyễn Cư Trinh

  71014

  15

  P. Cầu Kho

  71015

  16

  BCP. Quận 1

  71050

  17

  BCP. TTDVKH Sài Gòn

  71051

  18

  BCP. Trung Tâm 1

  71052

  19

  BCP. Quận 3

  71053

  20

  BCP. Quận 4

  71054

  21

  BC. KHL Sài Gòn

  71055

  22

  BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn

  71056

  23

  BC. Nguyễn Du

  71057

  24

  BC. Đa Kao

  71058

  25

  BC. Tân Định

  71059

  26

  BC. Bến Thành

  71060

  27

  BC. Trần Hưng Đạo

  71061

  28

  BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

  71099

  QUẬN 2

  1

  BC. Trung tâm quận 2

  71100

  2

  Quận ủy

  71101

  3

  Hội đồng nhân dân

  71102

  4

  Ủy ban nhân dân

  71103

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71104

  6

  P. An Phú

  71106

  7

  P. Thảo Điền

  71107

  8

  P. Bình An

  71108

  9

  P. An Khánh

  71109

  10

  P. Thủ Thiêm

  71110

  11

  P. An Lợi Đông

  71111

  12

  P. Bình Khánh

  71112

  13

  P. Bình Trưng Tây

  71113

  14

  P. Thạnh Mỹ Lợi

  71114

  15

  P. Cát Lái

  71115

  16

  P. Bình Trưng Đông

  71116

  17

  BCP. Quận 2

  71150

  18

  BC. An Điền

  71151

  19

  BC. An Khánh

  71152

  20

  BC. Bình Trưng

  71153

  21

  BC. Cát Lái

  71154

  22

  BC. Tân Lập

  71155

  QUẬN 9

  1

  BC. Trung tâm quận 9

  71200

  2

  Quận ủy

  71201

  3

  Hội đồng nhân dân

  71202

  4

  Ủy ban nhân dân

  71203

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71204

  6

  P. Hiệp Phú

  71206

  7

  P. Tăng Nhơn Phú A

  71207

  8

  P. Phước Long A

  71208

  9

  P. Phước Bình

  71209

  10

  P. Phước Long B

  71210

  11

  P. Tăng Nhơn Phú B

  71211

  12

  P. Phú Hữu

  71212

  13

  P. Long Trường

  71213

  14

  P. Long Phước

  71214

  15

  P. Trường Thạnh

  71215

  16

  P. Long Thạnh Mỹ

  71216

  17

  P. Long Bình

  71217

  18

  P. Tân Phú

  71218

  19

  BCP. Quận 9

  71250

  20

  BC. Chợ Nho

  71251

  21

  BC. Phước Long

  71252

  22

  BC. Phước Bình

  71253

  23

  BC. Phú Hữu

  71254

  24

  BC. Cây Dầu

  71255

  25

  BC. Trường Thạnh

  71256

  QUẬN THỦ ĐỨC

  1

  BC. Trung tâm quận Thủ Đức

  71300

  2

  Quận ủy

  71301

  3

  Hội đồng nhân dân

  71302

  4

  Ủy ban nhân dân

  71303

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71304

  6

  P. Bình Thọ

  71306

  7

  P. Linh Chiểu

  71307

  8

  P. Linh Trung

  71308

  9

  P. Linh Xuân

  71309

  10

  P. Linh Tây

  71310

  11

  P. Tam Phú

  71311

  12

  P. Tam Bình

  71312

  13

  P. Bình Chiểu

  71313

  14

  P. Hiệp Bình Phước

  71314

  15

  P. Hiệp Bình Chánh

  71315

  16

  P. Linh Đông

  71316

  17

  P. Trường Thọ

  71317

  18

  BCP. Thủ Đức

  71350

  19

  BCP. Linh Trung

  71351

  20

  BCP. Bình Chiểu

  71352

  21

  BCP. Bình Triệu

  71353

  22

  BCP. TTDVKH Thủ Đức

  71354

  23

  BC. KHL Thủ Đức

  71355

  24

  BC. Bình Thọ

  71356

  25

  BC. Linh Trung

  71357

  26

  BC. Tam Bình

  71358

  27

  BC. Bình Chiểu

  71359

  28

  BC. Bình Triệu

  71360

  QUẬN GÒ VẤP

  1

  BC. Trung tâm quận Gò Vấp

  71400

  2

  Quận ủy

  71401

  3

  Hội đồng nhân dân

  71402

  4

  Ủy ban nhân dân

  71403

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71404

  6

  P. 10

  71406

  7

  P. 7

  71407

  8

  P. 4

  71408

  9

  P. 3

  71409

  10

  P. 1

  71410

  11

  P. 5

  71411

  12

  P. 6

  71412

  13

  P. 17

  71413

  14

  P. 15

  71414

  15

  P. 13

  71415

  16

  P. 16

  71416

  17

  P. 9

  71417

  18

  P. 14

  71418

  19

  P. 8

  71419

  20

  P. 12

  71420

  21

  P. 11

  71421

  22

  BCP. Gò Vấp

  71450

  23

  BC. KHL Nguyễn Oanh

  71451

  24

  BC. Trưng Nữ Vương

  71452

  25

  BC. Xóm Mới

  71453

  26

  BC. Lê Văn Thọ

  71454

  27

  BC. An Hội

  71455

  28

  BC. Thông Tây Hội

  71456

  QUẬN 12

  1

  BC. Trung tâm quận 12

  71500

  2

  Quận ủy

  71501

  3

  Hội đồng nhân dân

  71502

  4

  Ủy ban nhân dân

  71503

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71504

  6

  P. Tân Chánh Hiệp

  71506

  7

  P. Trung Mỹ Tây

  71507

  8

  P. Đông Hưng Thuận

  71508

  9

  P. Tân Hưng Thuận

  71509

  10

  P. Tân Thới Nhất

  71510

  11

  P. Tân Thới Hiệp

  71511

  12

  P. Hiệp Thành

  71512

  13

  P. Thới An

  71513

  14

  P. Thạnh Xuân

  71514

  15

  P. Thạnh Lộc

  71515

  16

  P. An Phú Đông

  71516

  17

  BCP. Quận 12 A

  71550

  18

  BCP. Quận 12 B

  71551

  19

  BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung

  71552

  20

  BC. Trung Mỹ Tây

  71553

  21

  BC. Quang Trung

  71554

  22

  BC. Nguyễn Văn Quá

  71555

  23

  BC. Bàu Nai

  71556

  24

  BC. Tân Thới Nhất

  71557

  25

  BC. Tân Thới Hiệp

  71558

  26

  BC. Hiệp Thành

  71559

  27

  BC. Nguyễn Thị Kiểu

  71560

  28

  BC. Hà Huy Giáp

  71561

  29

  BC. Ngã Tư Ga

  71562

  HUYỆN CỦ CHI

  1

  BC. Trung tâm huyện Củ Chi

  71600

  2

  Huyện ủy

  71601

  3

  Hội đồng nhân dân

  71602

  4

  Ủy ban nhân dân

  71603

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71604

  6

  TT. Củ Chi

  71606

  7

  X. Tân An Hội

  71607

  8

  X. Tân Thông Hội

  71608

  9

  X. Tân Phú Trung

  71609

  10

  X. Tân Thạnh Đông

  71610

  11

  X. Bình Mỹ

  71611

  12

  X. Hòa Phú

  71612

  13

  X. Trung An

  71613

  14

  X. Tân Thạnh Tây

  71614

  15

  X. Phước Vĩnh An

  71615

  16

  X. Phú Hòa Đông

  71616

  17

  X. Phạm Văn Cội

  71617

  18

  X. Nhuận Đức

  71618

  19

  X. An Nhơn Tây

  71619

  20

  X. An Phú

  71620

  21

  X. Phú Mỹ Hưng

  71621

  22

  X. Trung Lập Thượng

  71622

  23

  X. Trung Lập Hạ

  71623

  24

  X. Phước Thạnh

  71624

  25

  X. Thái Mỹ

  71625

  26

  X. Phước Hiệp

  71626

  27

  BCP. Củ Chi

  71650

  28

  BCP. TTDVKH Củ Chi

  71651

  29

  BCP. An Nhơn Tây

  71652

  30

  BCP. Tân Trung

  71653

  31

  BCP. Tân Phú Trung

  71654

  32

  BC. Thị Trấn Củ Chi

  71655

  33

  BC. Tân Phú Trung

  71656

  34

  BC. Tân Trung

  71657

  35

  BC. Phú Hòa Đông

  71658

  36

  BC. Phạm Văn Cội

  71659

  37

  BC. An Nhơn Tây

  71660

  38

  BC. An Phú

  71661

  39

  BC. Trung Lập

  71662

  40

  BC. Phước Thạnh

  71663

  HUYỆN HÓC MÔN

  1

  BC. Trung tâm huyện Hóc Môn

  71700

  2

  Huyện ủy

  71701

  3

  Hội đồng nhân dân

  71702

  4

  Ủy ban nhân dân

  71703

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71704

  6

  TT. Hóc Môn

  71706

  7

  X. Thới Tam Thôn

  71707

  8

  X. Đông Thạnh

  71708

  9

  X. Nhị Bình

  71709

  10

  X. Tân Hiệp

  71710

  11

  X. Tân Thới Nhì

  71711

  12

  X. Xuân Thới Sơn

  71712

  13

  X. Xuân Thới Thượng

  71713

  14

  X. Bà Điểm

  71714

  15

  X. Xuân Thới Đông

  71715

  16

  X. Trung Chánh

  71716

  17

  X. Tân Xuân

  71717

  18

  BCP. Hóc Môn A

  71750

  19

  BCP. Hóc Môn B

  71751

  20

  BC. TTDVKH Hóc Môn

  71752

  21

  BC. KHL Hóc Môn

  71753

  22

  BC. Đông Thạnh

  71754

  23

  BC. Nhị Xuân

  71755

  24

  BC. Bà Điểm

  71756

  25

  BC. An Sương

  71757

  26

  BC. Ngã Ba Bầu

  71758

  27

  BC. Trung Chánh

  71759

  28

  BC. Tân Thới Nhì

  71760

  HUYỆN BÌNH CHÁNH

  1

  BC. Trung tâm huyện Bình Chánh

  71800

  2

  Huyện ủy

  71801

  3

  Hội đồng nhân dân

  71802

  4

  Ủy ban nhân dân

  71803

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71804

  6

  TT. Tân Túc

  71806

  7

  X. Tân Quý Tây

  71807

  8

  X. An Phú Tây

  71808

  9

  X. Hưng Long

  71809

  10

  X. Quy Đức

  71810

  11

  X. Đa Phước

  71811

  12

  X. Phong Phú

  71812

  13

  X. Bình Hưng

  71813

  14

  X. Bình Chánh

  71814

  15

  X. Tân Kiên

  71815

  16

  X. Tân Nhựt

  71816

  17

  X. Lê Minh Xuân

  71817

  18

  X. Bình Lợi

  71818

  19

  X. Vĩnh Lộc B

  71819

  20

  X. Phạm Văn Hai

  71820

  21

  X. Vĩnh Lộc A

  71821

  22

  BCP. Tân Túc

  71850

  23

  BCP. Lê Minh Xuân

  71851

  24

  BCP. Hưng Long

  71852

  25

  BCP. Vĩnh Lộc

  71853

  26

  BCP. Phong Phú

  71854

  27

  BC. Chợ Đệm

  71855

  28

  BC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

  71856

  29

  BC. Quy Đức

  71857

  30

  BC. Phong Phú

  71858

  31

  BC. Bình Hưng

  71859

  32

  BC. Chợ Bình Chánh

  71860

  37

  BC. Láng Le

  71861

  33

  BC. Lê Minh Xuân

  71862

  34

  BC. Vĩnh Lộc

  71863

  35

  BC. Cầu Xáng

  71864

  36

  BĐVHX Láng Le 1

  71865

  QUẬN BÌNH TÂN

  1

  BC. Trung tâm quận Bình Tân

  71900

  2

  Quận ủy

  71901

  3

  Hội đồng nhân dân

  71902

  4

  Ủy ban nhân dân

  71903

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  71904

  6

  P. An Lạc

  71906

  7

  P. An Lạc A

  71907

  8

  P. Bình Trị Đông B

  71908

  9

  P. Tân Tạo A

  71909

  10

  P. Bình Trị Đông

  71910

  11

  P. Bình Trị Đông A

  71911

  12

  P. Binh Hưng Hoà A

  71912

  13

  P. Bình Hưng Hòa

  71913

  14

  P. Binh Hưng Hoà B

  71914

  15

  P. Tân Tạo

  71915

  16

  BCP. Bình Trị Đông

  71950

  17

  BCP. Gò Mây

  71951

  18

  BCP. An Lạc

  71952

  19

  BCP. Tân Tạo

  71953

  20

  BCP. TTDVKH Bình Chánh

  71954

  21

  BCP. Gò Xoài

  71955

  22

  BC. KHL Bình Tân

  71956

  23

  BC. Hồ Học Lãm

  71957

  24

  BC. Tên Lửa

  71958

  25

  BC. Bốn Xã

  71959

  26

  BC. Bình Trị Đông

  71960

  27

  BC. Bình Hưng Hòa

  71961

  28

  BC. Gò Xoài

  71962

  29

  BC. Gò Mây

  71963

  30

  BC. Bà Hom

  71964

  31

  BC. Tân Kiên

  71965

  32

  BC. An Lạc

  71966

  33

  BC. Mũi Tàu

  71967

  QUẬN TÂN PHÚ

  1

  BC. Trung tâm quận Tân Phú

  72000

  2

  Quận ủy

  72001

  3

  Hội đồng nhân dân

  72002

  4

  Ủy ban nhân dân

  72003

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72004

  6

  P. Hoà Thạnh

  72006

  7

  P. Tân Thành

  72007

  8

  P. Tân Sơn Nhì

  72008

  9

  P. Tây Thạnh

  72009

  10

  P. Sơn Kỳ

  72010

  11

  P. Tân Quý

  72011

  12

  P. Phú Thọ Hoà

  72012

  13

  P. Phú Thạnh

  72013

  14

  P. Hiệp Tân

  72014

  15

  P. Tân Thới Hoà

  72015

  16

  P. Phú Trung

  72016

  17

  BCP. Tân Phú

  72050

  18

  BCP. TTDVKH Gia Định 2

  72051

  19

  BC. KHL Tân Quý

  72052

  20

  BC. TMĐT Tân Bình

  72053

  21

  BC. Gò Dầu

  72054

  22

  BC. Tây Thạnh

  72055

  23

  BC. KCN Tân Bình

  72056

  24

  BC. Phú Thọ Hòa

  72057

  QUẬN TÂN BÌNH

  1

  BC. Trung tâm quận Tân Bình

  72100

  2

  Quận ủy

  72101

  3

  Hội đồng nhân dân

  72102

  4

  Ủy ban nhân dân

  72103

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72104

  6

  P. 4

  72106

  7

  P. 1

  72107

  8

  P. 2

  72108

  9

  P. 15

  72109

  10

  P. 13

  72110

  11

  P. 12

  72111

  12

  P. 14

  72112

  13

  P. 11

  72113

  14

  P. 10

  72114

  15

  P. 9

  72115

  16

  P. 8

  72116

  17

  P. 6

  72117

  18

  P. 7

  72118

  19

  P. 5

  72119

  20

  P. 3

  72120

  21

  BCP. Tân Bình

  72150

  22

  BC. Phạm Văn Hai

  72151

  23

  BC. Tân Sơn Nhất

  72152

  24

  BC. Bà Queo

  72153

  25

  BC. Bàu Cát

  72154

  26

  BC. Hoàng Hoa Thám

  72155

  27

  BC. Bàu Cát

  72156

  28

  BC. Ly Thường Kiệt

  72157

  29

  BC. Bảy Hiền

  72158

  30

  BC. Chí Hòa

  72159

  QUẬN PHÚ NHUẬN

  1

  BC. Trung tâm quận Phú Nhuận

  72200

  2

  Quận ủy

  72201

  3

  Hội đồng nhân dân

  72202

  4

  Ủy ban nhân dân

  72203

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72204

  6

  P. 11

  72206

  7

  P. 12

  72207

  8

  P. 17

  72208

  9

  P. 15

  72209

  10

  P. 2

  72210

  11

  P. 1

  72211

  12

  P. 7

  72212

  13

  P. 3

  72213

  14

  P. 4

  72214

  15

  P. 5

  72215

  16

  P. 9

  72216

  17

  P. 8

  72217

  18

  P. 10

  72218

  19

  P. 14

  72219

  20

  P. 13

  72220

  21

  BCP. Phú Nhuận

  72250

  22

  BC. Đông Ba

  72251

  23

  BC. Lê Văn Sỹ

  72252

  QUẬN BÌNH THẠNH

  1

  BC. Trung tâm quận Bình Thạnh

  72300

  2

  Quận ủy

  72301

  3

  Hội đồng nhân dân

  72302

  4

  Ủy ban nhân dân

  72303

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72304

  6

  P. 14

  72306

  7

  P. 24

  72307

  8

  P. 25

  72308

  9

  P. 27

  72309

  10

  P. 26

  72310

  11

  P. 13

  72311

  12

  P. 12

  72312

  13

  P. 11

  72313

  14

  P. 5

  72314

  15

  P. 6

  72315

  16

  P. 7

  72316

  17

  P. 3

  72317

  18

  P. 1

  72318

  19

  P. 2

  72319

  20

  P. 15

  72320

  21

  P. 17

  72321

  22

  P. 21

  72322

  23

  P. 19

  72323

  24

  P. 22

  72324

  25

  P. 28

  72325

  26

  BCP. Bình Thạnh

  72350

  27

  BCP. Trung Tâm 2

  72351

  28

  BC. TTDVKH Gia Định 1

  72352

  29

  BC. Thanh Đa

  72353

  30

  BC. Hàng Xanh

  72354

  31

  BC. Thị Ngh​è

  72355

  QUẬN 3

  1

  BC. Trung tâm Quận 3

  72400

  2

  Quận ủy

  72401

  3

  Hội đồng nhân dân

  72402

  4

  Ủy ban nhân dân

  72403

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72404

  6

  P. 5

  72406

  7

  P. 6

  72407

  8

  P. 8

  72408

  9

  P. 14

  72409

  10

  P. 12

  72410

  11

  P. 11

  72411

  12

  P. 13

  72412

  13

  P. 10

  72413

  14

  P. 9

  72414

  15

  P. 7

  72415

  16

  P. 4

  72416

  17

  P. 3

  72417

  18

  P. 2

  72418

  19

  P. 1

  72419

  20

  BCP. Quận 3

  72450

  21

  BC. Vườn Xoài

  72451

  22

  BC. Nguyễn Văn Trôi

  72452

  23

  BC. Bàn Cờ

  72453

  QUẬN 10

  1

  BC. Trung tâm quận 10

  72500

  2

  Quận ủy

  72501

  3

  Hội đồng nhân dân

  72502

  4

  Ủy ban nhân dân

  72503

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72504

  6

  P. 14

  72506

  7

  P. 9

  72507

  8

  P. 10

  72508

  9

  P. 11

  72509

  10

  P. 12

  72510

  11

  P. 13

  72511

  12

  P. 15

  72512

  13

  P. 8

  72513

  14

  P. 7

  72514

  15

  P. 6

  72515

  16

  P. 5

  72516

  17

  P. 4

  72517

  18

  P. 3

  72518

  19

  P. 2

  72519

  20

  P. 1

  72520

  21

  BCP. Quận 10

  72550

  22

  BCP. Trung tâm 4

  72551

  23

  BCP. Logistics

  72552

  24

  BC. KHL Chợ Lớn 2

  72553

  25

  BC. Phú Thọ

  72555

  26

  BC. Bà Hạt

  72557

  27

  BC. Ngã Sáu Dân Chủ

  72558

  28

  BC. Sư Vạn Hạnh

  72559

  29

  BC. Hoà Hưng

  72560

  30

  BC. Ngô Quyền

  72561

  QUẬN 11

  1

  BC. Trung tâm quận 11

  72600

  2

  Quận ủy

  72601

  3

  Hội đồng nhân dân

  72602

  4

  Ủy ban nhân dân

  72603

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72604

  6

  P. 10

  72606

  7

  P. 14

  72607

  8

  P. 5

  72608

  9

  P. 3

  72609

  10

  P. 1

  72610

  11

  P. 2

  72611

  12

  P. 16

  72612

  13

  P. 9

  72613

  14

  P. 8

  72614

  15

  P. 12

  72615

  16

  P. 6

  72616

  17

  P. 4

  72617

  18

  P. 7

  72618

  19

  P. 13

  72619

  20

  P. 11

  72620

  21

  P. 15

  72621

  22

  BC. Đầm Sen

  72650

  23

  BC. Lạc Long Quân

  72651

  24

  BC. Phó Cơ Điều

  72652

  25

  BC. Tôn Thất Hiệp

  72653

  26

  BC. Lữ Gia

  72654

  QUẬN 5

  1

  BC. Trung tâm quận 5

  72700

  2

  Quận ủy

  72701

  3

  Hội đồng nhân dân

  72702

  4

  Ủy ban nhân dân

  72703

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72704

  6

  P. 8

  72706

  7

  P. 7

  72707

  8

  P. 1

  72708

  9

  P. 2

  72709

  10

  P. 3

  72710

  11

  P. 4

  72711

  12

  P. 9

  72712

  13

  P. 12

  72713

  14

  P. 11

  72714

  15

  P. 15

  72715

  16

  P. 14

  72716

  17

  P. 13

  72717

  18

  P. 10

  72718

  19

  P. 6

  72719

  20

  P. 5

  72720

  21

  BCP. Quận 5

  72750

  22

  BCP. Trung Tâm 3

  72751

  23

  BCP. Quận 11

  72752

  24

  BCP. Quận 6

  72753

  25

  BC. TTDVKH Chợ Lớn

  72754

  26

  BCP. Quận 8

  72755

  27

  BC. KHL Chợ Lớn 1

  72756

  28

  BC. Nguyễn Tri Phương

  72757

  29

  BC. Nguyễn Duy Dương

  72758

  30

  BC. Nguyễn Trãi

  72759

  31

  BC. Lê Hồng Phong

  72760

  32

  BC. Hung Vương

  72761

  QUẬN 4

  1

  BC. Trung tâm Quận 4

  72800

  2

  Quận ủy

  72801

  3

  Hội đồng nhân dân

  72802

  4

  Ủy ban nhân dân

  72803

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72804

  6

  P. 12

  72806

  7

  P. 9

  72807

  8

  P. 6

  72808

  9

  P. 5

  72809

  10

  P. 2

  72810

  11

  P. 1

  72811

  12

  P. 3

  72812

  13

  P. 4

  72813

  14

  P. 8

  72814

  15

  P. 10

  72815

  16

  P. 14

  72816

  17

  P. 15

  72817

  18

  P. 16

  72818

  19

  P. 18

  72819

  20

  P. 13

  72820

  21

  BCP. Quận 4

  72850

  22

  BC. Khánh Hội

  72851

  QUẬN 7

  1

  BC. Trung tâm quận 7

  72900

  2

  Quận ủy

  72901

  3

  Hội đồng nhân dân

  72902

  4

  Ủy ban nhân dân

  72903

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  72904

  6

  P. Phú Mỹ

  72906

  7

  P. Phú Thuận

  72907

  8

  P. Tân Phú

  72908

  9

  P. Tân Thuận Đông

  72909

  10

  P. Tân Thuận Tây

  72910

  11

  P. Tân Kiểng

  72911

  12

  P. Tân Hưng

  72912

  13

  P. Tân Quy

  72913

  14

  P. Bình Thuận

  72914

  15

  P. Tân Phong

  72915

  16

  BCP. Quận 7A

  72950

  17

  BCP. Quận 7B

  72951

  18

  BC. TTDVKH Nam Sài Gòn

  72952

  19

  BCP. Tân Hưng

  72953

  20

  BC. Phú Mỹ

  72956

  21

  BC. Tân Thuận Đông

  72957

  22

  BC. Tân Thuận

  72958

  23

  BC. Tân Quy Đông

  72959

  24

  BC. Tân Phong

  72960

  QUẬN 8

  1

  BC. Trung tâm quận 8

  73000

  2

  Quận ủy

  73001

  3

  Hội đồng nhân dân

  73002

  4

  Ủy ban nhân dân

  73003

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  73004

  6

  P. 11

  73006

  7

  P. 9

  73007

  8

  P. 8

  73008

  9

  P. 10

  73009

  10

  P. 13

  73010

  11

  P. 12

  73011

  12

  P. 14

  73012

  13

  P. 15

  73013

  14

  P. 16

  73014

  15

  P. 7

  73015

  16

  P. 6

  73016

  17

  P. 5

  73017

  18

  P. 4

  73018

  19

  P. 3

  73019

  20

  P. 2

  73020

  21

  P. 1

  73021

  22

  BCP. Quận 8

  73050

  23

  BC. Dã Tượng

  73052

  24

  BC. Chánh Hưng

  73053

  25

  BC. Rạch Ông

  73054

  QUẬN 6

  1

  BC. Trung tâm quận 6

  73100

  2

  Quận ủy

  73101

  3

  Hội đồng nhân dân

  73102

  4

  Ủy ban nhân dân

  73103

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  73104

  6

  P. 1

  73106

  7

  P. 2

  73107

  8

  P. 3

  73108

  9

  P. 4

  73109

  10

  P. 5

  73110

  11

  P. 6

  73111

  12

  P. 9

  73112

  13

  P. 8

  73113

  14

  P. 7

  73114

  15

  P. 10

  73115

  16

  P. 11

  73116

  17

  P. 12

  73117

  18

  P. 13

  73118

  19

  P. 14

  73119

  20

  BC. Minh Phụng

  73150

  21

  BC. Lý Chiêu Hoàng

  73151

  22

  BC. Phú Lâm

  73152

  HUYỆN NHÀ BÈ

  1

  BC. Trung tâm huyện Nhà Be

  73200

  2

  Huyện ủy

  73201

  3

  Hội đồng nhân dân

  73202

  4

  Ủy ban nhân dân

  73203

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  73204

  6

  TT. Nhà Bè

  73206

  7

  X. Phước Kiển

  73207

  8

  X. Phước Lộc

  73208

  9

  X. Nhơn Đức

  73209

  10

  X. Phú Xuân

  73210

  11

  X. Long Thới

  73211

  12

  X. Hiệp Phước

  73212

  13

  BCP. Nhà Be

  73250

  14

  BC. Phước Kiển

  73251

  15

  BC. Hiệp Phước

  73253

  HUYỆN CẦN GIỜ

  1

  BC. Trung tâm huyện Cần Giờ

  73300

  2

  Huyện ủy

  73301

  3

  Hội đồng nhân dân

  73302

  4

  Ủy ban nhân dân

  73303

  5

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  73304

  6

  TT. Cần Thạnh

  73306

  7

  X. Long Hòa

  73307

  8

  X. Thạnh An

  73308

  9

  X. Tam Thôn Hiệp

  73309

  10

  X. Bình Khánh

  73310

  11

  X. An Thới Đông

  73311

  12

  X. Ly Nhơn

  73312

  13

  BCP. Cần Giờ

  73350

  14

  BCP. Bình Khánh

  73351

  15

  BC. Cần Thạnh

  73352

  16

  BC. 30/4

  73353

  17

  BC. Bình Khánh

  73354

  từ khóa

  • mã bưu điện tphcm là bao nhiêu
  • zip postal code của bưu điện việt nam
  • mã bưu chính tphcm 2019 9
    1 dặm bằng bao nhiêu km, m, feet?

  Bình luận
  0

  Bình luận