Tính diện tích hình tròn có đường kính

Tính diện tích hình tròn khi biết đường kính là bài toán biến thể có thể giải bằng cách đi tìm bán kính sau đó tính diện tích, hoặc áp dụng công thức tính diện tích dựa trên bán kính như bên dưới. Tính diện tích hình tròn khi có đường kính Công thức tính diện tích hình tròn cũng khá dễ nhớ dựa vào bán kính và số PI, tuy nhiên nhiều bài toán thường không cho bán kính mà bắt bạn phải...

Có thể bạn quan tâm:

Tính diện tích hình tròn khi biết đường kính là bài toán biến thể có thể giải bằng cách đi tìm bán kính sau đó tính diện tích, hoặc áp dụng công thức tính diện tích dựa trên bán kính như bên dưới.

Tính diện tích hình tròn khi có đường kính

Công thức tính diện tích hình tròn cũng khá dễ nhớ dựa vào bán kính và số PI, tuy nhiên nhiều bài toán thường không cho bán kính mà bắt bạn phải đi tìm bán kính trước khi tính được diện tích hình tròn. Cơ bản nhất chính là cho đường kinh. Bạn cũng có thể dễ dàng suy ra

Chúng ta có công thức diện tích hình tròn khi biết đường kính là pi nhân với bình phương đường kính chia 4

dien tich hinh tron 5

Nên đọc: Công thức tính diện tích hình tròn gốc

Trong đó
d là độ dài đường kính hình tròn
r là bán kính hình trònVí dụ chúng ta tính diện tích hình tròn có bán kính 4m thì diện tích sẽ làS = pi * d^2 / 4 =3.14 * 16/4 =12.56 m^2
từ khóa
Ngày 17/09 năm 2019 | Kiến thức | Tag: .