Home Tags Xăm

Tag: xăm

Xăm có đau không?

Xăm chắc chắn là đau, chổ xăm càng gần xương, ít thịt thì sẽ càng đau, có cảm khác khó chịu ví dụ như...