Top [toptop] uống thuốc methycobal khi nào thì được