Home Tags Những bệnh đột biến gen ở người

Tag: những bệnh đột biến gen ở người

Đột biến gen là gì, gồm những dạng nào?

Đột biến gen là gì, gồm những dạng nào?: Đột biến gen là gì? Trong duy truyền học hay nói chung là y học...