Home Tags Kimochi trong tiếng nhật

Tag: kimochi trong tiếng nhật

Kimochi là gì?

Kimochi trong tiếng Nhật có nghĩa là gì, Kimochi có phải nghĩa là sướng là thích không? Thật ra từ Kimochi trong tiếng nhật...