Top [toptop] kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài và gầy