Top [toptop] kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài của nữ