Home Tags đột biến

Tag: đột biến

Đột biến gen là gì, gồm những dạng nào?

Đột biến gen là gì? Trong duy truyền học hay nói chung là y học người ta hay nhắc đến dột biến gen. Vậy...