Home Tags Da bò thật

Tag: da bò thật

Da bò thuộc gồm những loại nào?

Phân biệt 5 loại da bò thuộc: Full grain là lớp da trên cùng: chất lượng nhất và đắt nhất, kế tiếp là corrected...

Da buttero là da gì?

Da buttero là da được thuộc bởi Conceria Walpier Tannery ở Ý, với nguồn da thô từ Pháp, với quy trình thuộc da nghiêm...