Top [toptop] cách thả thính con trai bằng tiếng anh