Mã bưu điện Hà Nội 2020

  Postal code/ mã bưu điện Hà Nội 2020 5 ký tự hiện hành với các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, …chi tiết mã bưu chính cụ thể của từng địa phương bên dưới.

  Postal code Hà Nội 2020 5 ký tự hiện hành

  MÃ BƯU ĐIỆN TP. HÀ NỘI: 10000 đến 1​4000

  Đối tượng gán mã

  ​​Mã bưu chính

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  10001

  Ban Tổ chức Trung ương

  10002

  Ban Tuyên giáo Trung ương

  10003

  Ban Dân vận Trung ương

  10004

  Ban Nội chính Trung ương

  10005

  Ban Đối ngoại Trung ương

  10006

  Ban Kinh tế Trung ương

  10007

  Đảng ủy Ngoài nước

  10008

  Đảng ủy khối cơ quan Trung ương

  10009

  Văn phòng Trung ương Đảng

  10010

  Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

  10011

  Hội đồng lý luận Trung ương

  10012

  Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

  10015

  Báo Nhân Dân

  10016

  Tạp chí Cộng Sản

  10017

  Văn phòng Chủ tịch nước

  10020

  Ủy ban thường vụ Quốc hội

  10021

  Hội đồng Dân tộc

  10022

  Ủy ban pháp luật

  10023

  Ủy ban tư pháp

  10024

  Ủy ban kinh tế

  10025

  Ủy ban tài chính ngân sách

  10026

  Ủy ban quốc phòng và an ninh

  10027

  Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên

  10028

  Ủy ban các vấn đề xã hội

  10029

  Văn phòng Quốc hội

  10030

  Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường

  10031

  Ủy ban đối ngoại

  10032

  Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

  10033

  Toà án nhân dân tối cao

  10035

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  10036

  Kiểm toán nhà nước

  10037

  Văn phòng Chính phủ

  10040

  Bộ Công Thương

  10041

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  10042

  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  10043

  Bộ Ngoại giao

  10044

  Bộ Tài chính

  10045

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  10046

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  10047

  Bộ Công an

  10049

  Bộ Nội vụ

  10051

  Bộ Tư pháp

  10052

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  10053

  Bộ Giao thông vận tải

  10054

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  10055

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10056

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  10057

  Bộ Xây dựng

  10058

  Bộ Y tế

  10060

  Bộ Quốc phòng

  10061

  Ủy ban Dân tộc

  10062

  Ngân hàng Nhà nước

  10063

  Thanh tra Chính phủ

  10064

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  10065

  Thông tấn Xã Việt Nam

  10066

  Đài Truyền hình Việt Nam

  10067

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  10068

  Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  10069

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  10070

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  10071

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  10072

  Ban cơ yếu Chính phủ

  10073

  Ban Tôn giáo Chính phủ

  10074

  Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

  10075

  Ủy ban Biên giới quốc gia

  10076

  Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

  10077

  Tổng cục Thuế

  10078

  Tổng cục Hải quan

  10079

  Tổng cục Thống kê

  10080

  Kho bạc Nhà nước

  10081

  Ban Dân nguyện

  10082

  Ban công tác Đại biểu

  10083

  Viện nghiên cứu Lập pháp

  10084

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  10085

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  10086

  Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

  10087

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  10088

  Hội Nông dân Việt Nam

  10089

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  10090

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  10091

  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  10092

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  10093

  BC. Trung tâm thành phố Hà Nội

  10000

  Ủy ban Kiểm tra thành ủy

  10101

  Ban Tổ chức thành ủy

  10102

  Ban Tuyên giáo thành ủy

  10103

  Ban Dân vận thành ủy

  10104

  Ban Nội chính thành ủy

  10105

  Đảng ủy khối cơ quan

  10109

  Thành ủy và Văn phòng thành ủy

  10110

  Đảng ủy khối doanh nghiệp

  10111

  Báo Hà Nội Mới

  10116

  Hội đồng Nhân dân

  10121

  Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

  10130

  Tòa án nhân dân

  10135

  Viện Kiểm sát nhân dân

  10136

  Kiểm toán nhà nước khu vực I

  10137

  Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

  10140

  Sở Công Thương

  10141

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  10142

  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

  10143

  Sở Ngoại vụ

  10144

  Sở Tài chính

  10145

  Sở Thông tin và Truyền thông

  10146

  Sở Văn hóa và Thể thao

  10147

  Sở Du lịch

  10148

  Công an

  10149

  Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội

  10150

  Sở Nội vụ

  10151

  Sở Tư pháp

  10152

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  10153

  Sở Giao thông vận tải

  10154

  Sở Khoa học và Công nghệ

  10155

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  10156

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  10157

  Sở Xây dựng

  10158

  Sở Quy hoạch-Kiến trúc

  10159

  Sở Y tế

  10160

  Bộ tư lệnh Thủ đô

  10161

  Ban Dân tộc

  10162

  Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố

  10163

  Thanh tra thành phố

  10164

  Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

  10165

  Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội

  10166

  Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

  10167

  Bảo hiểm xã hội thanh phố

  10170

  Cục Thuế

  10178

  Cục Hải quan

  10179

  Cục Thống kê

  10180

  Kho bạc Nhà nước thành phố

  10181

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

  10185

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

  10186

  Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

  10187

  Liên đoàn Lao động thành phố

  10188

  Hội Nông dân thành phố

  10189

  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

  10190

  Thành Đoàn

  10191

  Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

  10192

  Hội Cựu chiến binh thành phố

  10193

  Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương

  10195

  Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội

  10196

  Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ

  10197

  Cục Bưu điện Trung ương

  10198

  Điểm phục vụ Bưu điện CP16

  10199

  ĐSQ. Cộng hòa A-déc-bai-gian

  10200

  ĐSQ. Cộng hòa A-rập Ai-cập

  10201

  ĐSQ. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

  10202

  ĐSQ. Vương quốc A-rập Xê-út

  10203

  ĐSQ. Cộng hòa Ả-rập Xi-ri

  10204

  ĐSQ. Cộng hòa Ác-hen-ti-na

  10205

  ĐSQ. Cộng hòa Ác-mê-ni-a

  10206

  ĐSQ. Ai-Len

  10207

  ĐSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len

  10208

  ĐSQ. Cộng hòa An-ba-ni

  10209

  ĐSQ. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

  10210

  ĐSQ. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

  10211

  ĐSQ. Cộng hòa Áo

  10212

  ĐSQ. Cộng hòa Ăng-gô-la

  10213

  ĐSQ. Cộng hòa Ấn-độ

  10214

  ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan

  10215

  ĐSQ. Cộng hòa Ba Lan

  10216

  ĐSQ. Vương quốc Ba-ranh

  10217

  ĐSQ. Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét

  10218

  ĐSQ. Cộng hòa Bê-la-rút

  10219

  ĐSQ. Cộng hòa Bê-nanh

  10220

  ĐSQ. Vương quốc Bỉ

  10221

  ĐSQ. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a

  10222

  ĐSQ. Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na

  10223

  ĐSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha

  10224

  ĐSQ. Cộng hòa liên bang Bra-xin

  10225

  ĐSQ. Cộng hòa Bru-nây

  10226

  ĐSQ. Vương quốc Bu-tan

  10227

  ĐSQ. Cộng hòa Bu-run-đi

  10228

  ĐSQ. Cộng hòa Bun-ga-ri

  10229

  ĐSQ. Buốc-ki-na Pha-xô

  10230

  ĐSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan

  10231

  ĐSQ. Ca-na-đa

  10232

  ĐSQ. Nhà nước Ca-ta

  10233

  ĐSQ. Vương quốc Cam-pu-chia

  10234

  ĐSQ. Cộng hòa Chi-lê

  10235

  ĐSQ. Cộng hòa Cô-lôm-bi-a

  10236

  ĐSQ. Nhà nước Cô-oét

  10237

  ĐSQ. Cộng hòa Công-gô

  10238

  ĐSQ. Cộng hòa dân chủ Công-gô

  10239

  ĐSQ. Cộng hòa Cốt-đi-voa

  10240

  ĐSQ. Cộng hòa Cro-a-ti-a

  10241

  ĐSQ. Cộng hòa Cu-ba

  10242

  ĐSQ. Cộng hòa Dăm-bi-a

  10243

  ĐSQ. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê

  10244

  ĐSQ. Vương quốc Đan Mạch

  10245

  ĐSQ. Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

  10246

  ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Đức

  10247

  ĐSQ. Cộng hòa Ê-cu-a-đo

  10248

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a

  10249

  ĐSQ. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a

  10250

  ĐSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo

  10251

  Liên minh Châu Âu Phái đoàn Liên minh Châu Âu

  10252

  ĐSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a

  10253

  ĐSQ. Cộng hòa Ga-bông

  10254

  ĐSQ. Cộng hòa Ga-na

  10255

  ĐSQ. Cộng hòa Gi-bu-ti

  10256

  ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê

  10257

  ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

  10258

  ĐSQ. Cộng hòa Gru-đi-a

  10259

  ĐSQ. Gia-mai-ca

  10260

  ĐSQ. Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni

  10261

  ĐSQ. Vương quốc Hà Lan

  10262

  ĐSQ. Cộng hòa Ha-i-ti

  10263

  ĐSQ. Đại Hàn Dân Quốc

  10264

  ĐSQ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

  10265

  ĐSQ. Hung-ga-ri

  10266

  ĐSQ. Cộng hòa Hy Lạp

  10267

  ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo I-ran

  10268

  ĐSQ. Cộng hòa I-ta-li-a

  10269

  ĐSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

  10270

  ĐSQ. Nhà nước I-xra-en

  10271

  ĐSQ. Cộng hòa Kê-ni-a

  10272

  ĐSQ. Cộng hòa Lát-vi-a

  10273

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  10274

  ĐSQ. Vương quốc Lê-xô-thô

  10275

  ĐSQ. Nhà nước Li-bi

  10276

  ĐSQ. Cộng hòa Lít-va

  10277

  ĐSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

  10278

  ĐSQ. Cộng hòa Ma-đa-ga-xca

  10279

  ĐSQ. Ma-lai-xi-a

  10280

  ĐSQ. Cộng hòa Ma-li

  10281

  ĐSQ. Vương quốc Ma Rốc

  10282

  ĐSQ. Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a

  10283

  ĐSQ. Cộng hòa Man-đi-vơ

  10284

  ĐSQ. Cộng hòa Man-ta

  10285

  ĐSQ. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a

  10286

  ĐSQ. Liên bang Mê-hi-cô

  10287

  ĐSQ. Cộng hòa Mi-an-ma

  10288

  ĐSQ. Cộng hòa Mô-dăm-bích

  10289

  ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni

  10290

  ĐSQ. Cộng hòa Môn-đô-va

  10291

  LSQ. Mô-na-cô

  10292

  ĐSQ. Mông cổ

  10293

  ĐSQ. Vương quốc Na uy

  10294

  ĐSQ. Cộng hòa Nam-mi-bia

  10295

  ĐSQ. Cộng hòa Nam Phi

  10296

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan

  10297

  ĐSQ. Liên bang Nga

  10298

  ĐSQ. Nhật Bản

  10299

  ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a

  10300

  ĐSQ. Niu Di-lân

  10301

  ĐSQ. Vương quốc Ô-man

  10302

  ĐSQ. Ô-xtơ-rây-li-a

  10303

  ĐSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan

  10304

  ĐSQ. Cộng hòa Pa-lau

  10305

  ĐSQ. Nhà nước Pa-le-xtin

  10306

  ĐSQ. Cộng hòa Pa-na-ma

  10307

  ĐSQ. Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập

  10308

  ĐSQ. Cộng hòa Pa-ra-guay

  10309

  ĐSQ. Cộng hòa Pê-ru

  10310

  LSQ. Cộng hòa Pê-ru

  10311

  ĐSQ. Cộng hòa Pháp

  10312

  ĐSQ. Cộng hòa Phần lan

  10313

  ĐSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

  10314

  ĐSQ. Cộng hòa Ru-an-đa

  10315

  ĐSQ. Ru-ma-ni

  10316

  LSQ. San Ma-ri-nô

  10317

  ĐSQ. Cộng hòa Séc

  10318

  ĐSQ. Cộng hòa Sê-nê-gan

  10319

  ĐSQ. Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn

  10320

  ĐSQ. Cộng hòa Síp

  10321

  ĐSQ. Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a

  10322

  ĐSQ. Vương quốc Tây Ban Nha

  10323

  ĐSQ. Vương quốc Thái Lan

  10324

  ĐSQ. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

  10325

  ĐSQ. Thụy Điển

  10326

  ĐSQ. Liên Bang Thụy Sỹ

  10327

  ĐSQ. Cộng hòa Tô-gô

  10328

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

  10329

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa

  10330

  ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te

  10331

  ĐSQ. Cộng hòa Tuy-ni-di

  10332

  ĐSQ. U-crai-na

  10333

  ĐSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan

  10334

  LSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan

  10335

  ĐSQ. Cộng hòa U-gan-da

  10336

  ĐSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay

  10337

  ĐSQ. Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la

  10338

  ĐSQ. Cộng hòa Xây-sen

  10339

  LSQ. Cộng hòa Xây-sen

  10340

  ĐSQ. Cộng hòa Xéc-bi-a

  10341

  ĐSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po

  10342

  ĐSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a

  10343

  ĐSQ. Cộng hòa Xlô-ven-ni-a

  10344

  ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li

  10345

  ĐSQ. Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca

  10346

  ĐSQ. Cộng hòa Xu-đăng

  10347

  ĐSQ. Cộng hòa Y-ê-men

  10348

  Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển

  10349

  Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

  10350

  Quỹ Dân số Liêp hợp quốc

  10351

  Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc

  10352

  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc

  10353

  Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS

  10354

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc

  10355

  Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc

  10356

  Tổ chức y tế Thế giới

  10357

  Ngân hàng Phát triển Châu Á

  10358

  Quỹ Tiền tệ Quốc tế

  10359

  Ngân hàng Thế giới

  10360

  Tổ chức Tài chính Quốc tế

  10361

  Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

  10362

  Tổ chức di cư Quốc tế

  10363

  Tổ chức Lao động Quốc tế

  10364

  Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế

  10365

  Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ

  10366

  QUẬN HOÀN KIẾM

  BC. Trung tâm quận Hoàn Kiếm

  11000

  Quận ủy

  11001

  Hội đồng nhân dân

  11002

  Ủy ban nhân dân

  11003

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11004

  P. Hàng Trống

  11006

  P. Lý Thái Tổ

  11007

  P. Phúc Tân

  11008

  P. Đồng Xuân

  11009

  P. Hàng Buồm

  11010

  P. Hàng Bạc

  11011

  P. Hàng Đào

  11012

  P. Hàng Mã

  11013

  P. Hàng Bồ

  11014

  P. Hàng Gai

  11015

  P. Cửa Đông

  11016

  P. Hàng Bông

  11017

  P. Cửa Nam

  11018

  P. Trần Hưng Đạo

  11019

  P. Hàng Bài

  11020

  P. Phan Chu Trinh

  11021

  P. Tràng Tiền

  11022

  P. Chương Dương

  11023

  BCP. Tràng Tiền

  11050

  BC. KHL Tràng Tiền

  11051

  BC. KHL Hoàn Kiếm

  11052

  BC. KHL Ba Đình

  11053

  BC. Quốc Tế

  11054

  BC. Đại Sứ – Phát Nhanh

  11055

  BC. Phát Nhanh

  11056

  BC. Lương Văn Can

  11057

  BC. Đồng Xuân

  11058

  BC. Hàng Cót

  11059

  BC. Cửa Nam

  11060

  BC. Ga Hà Nội

  11061

  BC. Tháp Hà Nội

  11062

  BC. Giao Dịch 5

  11063

  QUẬN BA ĐÌNH

  BC. Trung tâm quận Ba Đình

  11100

  Quận ủy

  11101

  Hội đồng nhân dân

  11102

  Ủy ban nhân dân

  11103

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11104

  P. Liễu Giai

  11106

  P. Vĩnh Phúc

  11107

  P. Cống Vị

  11108

  P. Ngọc Khánh

  11109

  P. Giảng Võ

  11110

  P. Thành Công

  11111

  P. Kim Mã

  11112

  P. Đội Cấn

  11113

  P. Điện Biên

  11114

  P. Nguyễn Trung Trực

  11115

  P. Phúc Xá

  11116

  P. Trúc Bạch

  11117

  P. Quán Thánh

  11118

  P. Ngọc Hà

  11119

  BCP. Ba Đình 1

  11150

  BCP. Ba Đình 2

  11151

  BCP. Hoàn Kiếm

  11152

  BC. Vĩnh Phúc

  11153

  BC. Cống Vị

  11154

  BC. Giảng Võ

  11155

  BC. Nguyễn Thái Học

  11156

  BC. Quán Thánh

  11157

  BC. Thanh Niên

  11158

  BC. Giao dịch 3

  11159

  BC. HCC Hoàn Kiếm

  11198

  BC. Hệ 1 Hà Nội

  11199

  QUẬN TÂY HỒ

  BC. Trung tâm quận Tây Hồ

  11200

  Quận ủy

  11201

  Hội đồng nhân dân

  11202

  Ủy ban nhân dân

  11203

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11204

  P. Xuân La

  11206

  P. Quảng An

  11207

  P. Tứ Liên

  11208

  P. Nhật Tân

  11209

  P. Phú Thượng

  11210

  P. Bưởi

  11211

  P. Thuỵ Khuê

  11212

  P. Yên Phụ

  11213

  BCP. Tây Hồ 1

  11250

  BC. KĐT Ciputra

  11251

  BC. Lạc Long Quân

  11252

  BC. Âu Cơ

  11253

  BC. Yên Thái

  11254

  BC. Yên Phụ

  11255

  QUẬN CẦU GIẤY

  BC. Trung tâm quận Cầu Giấy

  11300

  Quận ủy

  11301

  Hội đồng nhân dân

  11302

  Ủy ban nhân dân

  11303

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11304

  P. Quan Hoa

  11306

  P. Nghĩa Đô

  11307

  P. Nghĩa Tân

  11308

  P. Mai Dịch

  11309

  P. Dịch Vọng Hậu

  11310

  P. Dịch Vọng

  11311

  P. Yên Hoà

  11312

  P. Trung Hoà

  11313

  BCP. Cầu Giấy 1

  11350

  BCP. Cầu Giấy 2

  11351

  BC. KHL Cầu Giấy

  11352

  BC. Hoàng Sâm

  11353

  BC. Nghĩa Tân

  11354

  BC. Hoàng Quốc Việt

  11355

  BC. Nguyễn Khánh Toàn

  11356

  BC. KHL Trung Yên

  11357

  BC. Trung Hòa

  11358

  BC. HCC Đống Đa

  11398

  QUẬN THANH XUÂN

  BC. Trung tâm quận Thanh Xuân

  11400

  Quận ủy

  11401

  Hội đồng nhân dân

  11402

  Ủy ban nhân dân

  11403

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11404

  P. Thanh Xuân Bắc

  11406

  P. Thanh Xuân Nam

  11407

  P. Hạ Đình

  11408

  P. Kim Giang

  11409

  P. Khương Đình

  11410

  P. Khương Mai

  11411

  P. Phương Liệt

  11412

  P. Khương Trung

  11413

  P. Thượng Đình

  11414

  P. Nhân Chính

  11415

  P. Thanh Xuân Trung

  11416

  BCP. Thanh Xuân

  11450

  BCP. TMĐT Thanh Xuân

  11451

  BC. KHL Thanh Xuân

  11452

  BC. Thanh Xuân Bắc

  11453

  BC. Bùi Xương Trạch

  11454

  BC. Khương Mai

  11455

  BC. Phương Liệt

  11456

  BC. Khương Đình

  11457

  QUẬN ĐỐNG ĐA

  BC. Trung tâm quận Đống Đa

  11500

  Quận ủy

  11501

  Hội đồng nhân dân

  11502

  Ủy ban nhân dân

  11503

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11504

  P. Hàng Bột

  11506

  P. Văn Chương

  11507

  P. Văn Miếu

  11508

  P. Quốc Tử Giám

  11509

  P. Cát Linh

  11510

  P. Ô Chợ Dừa

  11511

  P. Láng Thượng

  11512

  P. Láng Hạ

  11513

  P. Quang Trung

  11514

  P. Trung Liệt

  11515

  P. Thịnh Quang

  11516

  P. Ngã Tư Sở

  11517

  P. Khương Thượng

  11518

  P. Phương Mai

  11519

  P. Kim Liên

  11520

  P. Trung Tự

  11521

  P. Phương Liên

  11522

  P. Trung Phụng

  11523

  P. Nam Đồng

  11524

  P. Thổ Quan

  11525

  P. Khâm Thiên

  11526

  BCP. Đống Đa 1

  11550

  BCP. Đống Đa 2

  11551

  BC. KHL Đống Đa

  11552

  BC. Hoàng Cầu

  11553

  BC. Láng Trung

  11554

  BC. Đặng Tiến Đông

  11555

  BC. Kim Liên

  11556

  BC. Xã Đàn

  11557

  QUẬN HAI BÀ TRƯNG

  BC. Trung tâm quận Hai Bà Trưng

  11600

  Quận ủy

  11601

  Hội đồng nhân dân

  11602

  Ủy ban nhân dân

  11603

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11604

  P. Lê Đại Hành

  11606

  P. Phố Huế

  11607

  P. Đồng Nhân

  11608

  P. Đống Mác

  11609

  P. Bạch Đằng

  11610

  P. Phạm Đình Hổ

  11611

  P. Ngô Thì Nhậm

  11612

  P. Bùi Thị Xuân

  11613

  P. Nguyễn Du

  11614

  P. Bách Khoa

  11615

  P. Đồng Tâm

  11616

  P. Trương Định

  11617

  P. Bạch Mai

  11618

  P. Minh Khai

  11619

  P. Quỳnh Lôi

  11620

  P. Quỳnh Mai

  11621

  P. Vĩnh Tuy

  11622

  P. Thanh Lương

  11623

  P. Thanh Nhàn

  11624

  P. Cầu Dền

  11625

  BCP. Hai Bà Trưng 1

  11650

  BCP. Hai Bà Trưng 2

  11651

  BCP. TMĐT Bạch Đằng

  11652

  BC. Giao dịch 6

  11653

  BC. Nguyễn Công Trứ

  11654

  BC. Lò Đúc

  11655

  BC. Đầm Trấu

  11656

  BC. Bách Khoa

  11657

  BC. Chợ Mơ

  11658

  BC. KHL Hai Bà Trưng

  11659

  BC. TMĐT Bạch Đằng

  11660

  BC. Lạc Trung

  11661

  BC. Võ Thị Sáu

  11662

  QUẬN HOÀNG MAI

  BC. Trung tâm quận Hoàng Mai

  11700

  Quận ủy

  11701

  Hội đồng nhân dân

  11702

  Ủy ban nhân dân

  11703

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11704

  P. Thịnh Liệt

  11706

  P. Yên Sở

  11707

  P. Trần Phú

  11708

  P. Lĩnh Nam

  11709

  P. Mai Động

  11710

  P. Thanh Trì

  11711

  P. Vĩnh Hưng

  11712

  P. Hoàng Văn Thụ

  11713

  P. Tân Mai

  11714

  P. Tương Mai

  11715

  P. Giáp Bát

  11716

  P. Định Công

  11717

  P. Đại Kim

  11718

  P. Hoàng Liệt

  11719

  BCP. Hoàng Mai

  11750

  BCP. TMĐT Hoàng Mai

  11751

  BCP. Bưu Tá Trần Phú

  11752

  BC. Trần Phú

  11753

  BC. Tam Trinh

  11754

  BC. Nguyễn An Ninh

  11755

  BC. Đô Thị Định Công

  11756

  BC. Bắc Linh Đàm

  11757

  BC. Nguyễn Hữu Thọ

  11758

  BC. HCC Hai Bà Trưng

  11798

  QUẬN LONG BIÊN

  BC. Trung tâm quận Long Biên

  11800

  Quận ủy

  11801

  Hội đồng nhân dân

  11802

  Ủy ban nhân dân

  11803

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11804

  P. Việt Hưng

  11806

  P. Giang Biên

  11807

  P. Thượng Thanh

  11808

  P. Đức Giang

  11809

  P. Ngọc Thuỵ

  11810

  P. Ngọc Lâm

  11811

  P. Gia Thuỵ

  11812

  P. Bồ Đề

  11813

  P. Long Biên

  11814

  P. Cự Khối

  11815

  P. Thạch Bàn

  11816

  P. Phúc Lợi

  11817

  P. Sài Đồng

  11818

  P. Phúc Đồng

  11819

  BCP. Long Biên

  11850

  BC. KHL Trung tâm 5

  11851

  BC. Đức Giang

  11852

  BC. Ngô Gia Tự

  11853

  BC. Long Biên

  11854

  BC. Nguyễn Văn Cừ

  11855

  BC. Sài Đồng

  11856

  QUẬN BẮC TỪ LIÊM

  BC. Trung tâm quận Bắc Từ Liêm

  11900

  Quận ủy

  11901

  Hội đồng nhân dân

  11902

  Ủy ban nhân dân

  11903

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  11904

  P. Phúc Diễn

  11906

  P. Cổ Nhuế 2

  11907

  P. Xuân Đỉnh

  11908

  P. Đông Ngạc

  11909

  P. Đức Thắng

  11910

  P. Liên Mạc

  11911

  P. Thượng Cát

  11912

  P. Thuỵ Phương

  11913

  P. Tây Tựu

  11914

  P. Minh Khai

  11915

  P. Phú Diễn

  11916

  P. Cổ Nhuế 1

  11917

  P. Xuân Tảo

  11918

  BCP. Bắc Từ Liêm

  11950

  BC. KHL Thăng Long 1

  11951

  BC. Tân Xuân

  11952

  BC. Tài Chính

  11953

  BC. Nhổn 1

  11954

  BC. Nhổn 2

  11955

  BC. Cổ Nhuế

  11956

  QUẬN NAM TỪ LIÊM

  BC. Trung tâm quận Nam Từ Liêm

  12000

  Quận ủy

  12001

  Hội đồng nhân dân

  12002

  Ủy ban nhân dân

  12003

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12004

  P. Cầu Diễn

  12006

  P. Phương Canh

  12007

  P. Xuân Phương

  12008

  P. Tây Mỗ

  12009

  P. Đại Mỗ

  12010

  P. Trung Văn

  12011

  P. Mễ Trì

  12012

  P. Phú Đô

  12013

  P. Mỹ Đình 2

  12014

  P. Mỹ Đình 1

  12015

  BCP. Từ Liêm

  12050

  BCP. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch

  12051

  BCP. Phạm Hùng

  12053

  BC. Xuân Phương

  12054

  BC. Đại Mỗ

  12055

  BC. Nội Dịch

  12057

  BC. KHL Thăng Long

  12058

  BC. KHL Mỹ Đình

  12059

  BC. TMĐT Nguyễn Cơ Thạch

  12060

  BC. TMĐT Thường Tín

  12061

  BC. Thăng Long

  12062

  BC. Mỹ Đình 2

  12063

  BC. Mỹ Đình 3

  12064

  BC. HCC Từ Liêm

  12098

  QUẬN HÀ ĐÔNG

  BC. Trung tâm quận Hà Đông

  12100

  Quận ủy

  12101

  Hội đồng nhân dân

  12102

  Ủy ban nhân dân

  12103

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12104

  P. Hà Cầu

  12106

  P. Nguyễn Trãi

  12107

  P. Phúc La

  12108

  P. Văn Quán

  12109

  P. Mộ Lao

  12110

  P. Yết Kiêu

  12111

  P. Vạn Phúc

  12112

  P. La Khê

  12113

  P. Dương Nội

  12114

  P. Quang Trung

  12115

  P. Yên Nghĩa

  12116

  P. Biên Giang

  12117

  P. Đồng Mai

  12118

  P. Phú Lãm

  12119

  P. Phú Lương

  12120

  P. Kiến Hưng

  12121

  P. Phú La

  12122

  BCP. Hà Đông 1

  12150

  BCP. Hà Đông 2

  12151

  BC. KHL Hà Đông

  12152

  BC. KHL Văn Phú

  12153

  BC. Lê Lợi

  12154

  BC. Nguyễn Chánh

  12155

  BC. Văn Mỗ

  12156

  BC. Nguyễn Trãi

  12157

  BC. La Khê

  12158

  BC. Phú Lãm

  12159

  BC. Ba La

  12160

  BĐVHX Kiến Hưng

  12161

  BC. HCC Hà Đông

  12198

  BC. Hệ 1 Hà Tây

  12199

  HUYỆN SÓC SƠN

  BC. Trung tâm huyện Sóc Sơn

  12200

  Huyện ủy

  12201

  Hội đồng nhân dân

  12202

  Ủy ban nhân dân

  12203

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12204

  TT. Sóc Sơn

  12206

  X. Tân Minh

  12207

  X. Bắc Phú

  12208

  X. Tân Hưng

  12209

  X. Trung Giã

  12210

  X. Hồng Kỳ

  12211

  X. Phù Linh

  12212

  X. Nam Sơn

  12213

  X. Bắc Sơn

  12214

  X. Minh Trí

  12215

  X. Minh Phú

  12216

  X. Tân Dân

  12217

  X. Hiền Ninh

  12218

  X. Thanh Xuân

  12219

  X. Quang Tiến

  12220

  X. Phú Cường

  12221

  X. Phú Minh

  12222

  X. Mai Đình

  12223

  X. Phù Lỗ

  12224

  X. Đông Xuân

  12225

  X. Tiên Dược

  12226

  X. Đức Hoà

  12227

  X. Xuân Thu

  12228

  X. Kim Lũ

  12229

  X. Xuân Giang

  12230

  X. Việt Long

  12231

  BCP. Sóc Sơn

  12250

  BC. Trung Giã

  12251

  BC. Minh Trí

  12252

  BC. Tân Dân

  12253

  BC. Kim Anh

  12254

  BC. Nhà Ga T2

  12255

  BC. Nhà Ga T1

  12256

  BC. Nội Bài

  12257

  BC. Phủ Lỗ

  12258

  HUYỆN ĐÔNG ANH

  BC. Trung tâm huyện Đông Anh

  12300

  Huyện ủy

  12301

  Hội đồng nhân dân

  12302

  Ủy ban nhân dân

  12303

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12304

  TT. Đông Anh

  12306

  X. Uy Nỗ

  12307

  X. Việt Hùng

  12308

  X. Liên Hà

  12309

  X. Vân Hà

  12310

  X. Xuân Nộn

  12311

  X. Nguyên Khê

  12312

  X. Tiên Dương

  12313

  X. Vân Nội

  12314

  X. Thuỵ Lâm

  12315

  X. Bắc Hồng

  12316

  X. Nam Hồng

  12317

  X. Kim Nỗ

  12318

  X. Kim Chung

  12319

  X. Đại Mạch

  12320

  X. Võng La

  12321

  X. Hải Bối

  12322

  X. Vĩnh Ngọc

  12323

  X. Xuân Canh

  12324

  X. Tầm Xá

  12325

  X. Đông Hội

  12326

  X. Mai Lâm

  12327

  X. Cổ Loa

  12328

  X. Dục Tú

  12329

  BCP. Đông Anh

  12350

  BCP. KCN Thăng Long

  12351

  BC. Ga Đông Anh

  12352

  BC. Vân Trì

  12353

  BC. KCN Thăng Long

  12354

  BC. Bắc Thăng Long

  12355

  BC. Lộc Hà

  12356

  HUYỆN GIA LÂM

  BC. Trung tâm huyện Gia Lâm

  12400

  Huyện ủy

  12401

  Hội đồng nhân dân

  12402

  Ủy ban nhân dân

  12403

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12404

  TT. Trâu Quỳ

  12406

  X. Dương Xá

  12407

  X. Dương Quang

  12408

  X. Phú Thị

  12409

  X. Kim Sơn

  12410

  X. Lệ Chi

  12411

  X. Trung Mầu

  12412

  X. Phù Đổng

  12413

  X. Ninh Hiệp

  12414

  X. Yên Thường

  12415

  X. Yên Viên

  12416

  TT. Yên Viên

  12417

  X. Đình Xuyên

  12418

  X. Dương Hà

  12419

  X. Đặng Xá

  12420

  X. Cổ Bi

  12421

  X. Đông Dư

  12422

  X. Bát Tràng

  12423

  X. Kim Lan

  12424

  X. Văn Đức

  12425

  X. Đa Tốn

  12426

  X. Kiêu Kỵ

  12427

  BCP. Gia Lâm

  12450

  BC. KHL Gia Lâm

  12451

  BC. Yên Viên

  12452

  BC. Đa Tốn

  12453

  HUYỆN THANH TRÌ

  BC. Trung tâm huyện Thanh Trì

  12500

  Huyện ủy

  12501

  Hội đồng nhân dân

  12502

  Ủy ban nhân dân

  12503

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12504

  TT. Văn Điển

  12506

  X. Yên Mỹ

  12507

  X. Tứ Hiệp

  12508

  X. Tam Hiệp

  12509

  X. Thanh Liệt

  12510

  X. Tân Triều

  12511

  X. Hữu Hoà

  12512

  X. Vĩnh Quỳnh

  12513

  X. Tả Thanh Oai

  12514

  X. Đại Áng

  12515

  X. Ngọc Hồi

  12516

  X. Liên Ninh

  12517

  X. Đông Mỹ

  12518

  X. Vạn Phúc

  12519

  X. Duyên Hà

  12520

  X. Ngũ Hiệp

  12521

  BCP. Thanh Trì

  12550

  BC. KHL Thanh Trì

  12551

  BC. Đông Mỹ

  12552

  BC. Ngọc Hồi

  12553

  HUYỆN BA VÌ

  BC. Trung tâm huyện Ba Vì

  12600

  Huyện ủy

  12601

  Hội đồng nhân dân

  12602

  Ủy ban nhân dân

  12603

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12604

  TT. Tây Đằng

  12606

  X. Chu Minh

  12607

  X. Minh Châu

  12608

  X. Phú Châu

  12609

  X. Phú Phương

  12610

  X. Châu Sơn

  12611

  X. Tản Hồng

  12612

  X. Phú Cường

  12613

  X. Cổ Đô

  12614

  X. Vạn Thắng

  12615

  X. Phú Đông

  12616

  X. Phong Vân

  12617

  X. Thái Hòa

  12618

  X. Đồng Thái

  12619

  X. Vật Lại

  12620

  X. Phú Sơn

  12621

  X. Cẩm Lĩnh

  12622

  X. Tòng Bạt

  12623

  X. Sơn Đà

  12624

  X. Thuần Mỹ

  12625

  X. Ba Trại

  12626

  X. Minh Quang

  12627

  X. Khánh Thượng

  12628

  X. Ba Vì

  12629

  X. Yên Bài

  12630

  X. Vân Hòa

  12631

  X. Tản Lĩnh

  12632

  X. Thụy An

  12633

  X. Tiên Phong

  12634

  X. Đông Quang

  12635

  X. Cam Thượng

  12636

  BCP. Ba Vì

  12650

  BC. Vạn Thắng

  12651

  BC. Nhông

  12652

  BC. Suối Hai

  12653

  BC. Sơn Đà

  12654

  BC. Chợ Mộc

  12655

  BC. Tản Lĩnh

  12656

  THỊ XÃ SƠN TÂY

  BC. Trung tâm thị xã Sơn Tây

  12700

  Thị ủy

  12701

  Hội đồng nhân dân

  12702

  Ủy ban nhân dân

  12703

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12704

  P. Lê Lợi

  12706

  P. Viên Sơn

  12707

  P. Phú Thịnh

  12708

  X. Đường Lâm

  12709

  X. Xuân Sơn

  12710

  X. Thanh Mỹ

  12711

  P. Xuân Khanh

  12712

  X. Kim Sơn

  12713

  X. Cổ Đông

  12714

  X. Sơn Đông

  12715

  P. Trung Sơn Trầm

  12716

  P. Sơn Lộc

  12717

  P. Trung Hưng

  12718

  P. Quang Trung

  12719

  P. Ngô Quyền

  12720

  BCP. Sơn Tây

  12750

  BC. Xuân Khanh

  12751

  BC. Đồng Mô

  12752

  BC. Sơn Lộc

  12753

  HUYỆN PHÚC THỌ

  BC. Trung tâm huyện Phúc Thọ

  12800

  Huyện ủy

  12801

  Hội đồng nhân dân

  12802

  Ủy ban nhân dân

  12803

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12804

  TT. Phúc Thọ

  12806

  X. Phúc Hòa

  12807

  X. Long Xuyên

  12808

  X. Thượng Cốc

  12809

  X. Hát Môn

  12810

  X. Vân Nam

  12811

  X. Vân Hà

  12812

  X. Vân Phúc

  12813

  X. Xuân Phú

  12814

  X. Võng Xuyên

  12815

  X. Cẩm Đình

  12816

  X. Sen Chiểu

  12817

  X. Phương Độ

  12818

  X. Thọ Lộc

  12819

  X. Tích Giang

  12820

  X. Trạch Mỹ Lộc

  12821

  X. Phụng Thượng

  12822

  X. Ngọc Tảo

  12823

  X. Tam Hiệp

  12824

  X. Hiệp Thuận

  12825

  X. Liên Hiệp

  12826

  X. Tam Thuấn

  12827

  X. Thanh Đa

  12828

  BCP. Phúc Thọ

  12850

  BC. Vân Nam

  12851

  BC. Ngọc Tảo

  12852

  BC. Tam Hiệp

  12853

  HUYỆN MÊ LINH

  BC. Trung tâm huyện Mê Linh

  12900

  Huyện ủy

  12901

  Hội đồng nhân dân

  12902

  Ủy ban nhân dân

  12903

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  12904

  X. Đại Thịnh

  12906

  TT. Quang Minh

  12907

  TT. Chi Đông

  12908

  X. Kim Hoa

  12909

  X. Thanh Lâm

  12910

  X. Tam Đồng

  12911

  X. Tiến Thắng

  12912

  X. Tự Lập

  12913

  X. Liên Mạc

  12914

  X. Vạn Yên

  12915

  X. Tiến Thịnh

  12916

  X. Chu Phan

  12917

  X. Thạch Đà

  12918

  X. Hoàng Kim

  12919

  X. Văn Khê

  12920

  X. Tráng Việt

  12921

  X. Tiền Phong

  12922

  X. Mê Linh

  12923

  BCP. Mê Linh

  12950

  BC. KCN Quang Minh

  12951

  BC. Thạch Đà

  12952

  BC. Tiền Phong

  12953

  HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

  BC. Trung tâm huyện Đan Phượng

  13000

  Huyện ủy

  13001

  Hội đồng nhân dân

  13002

  Ủy ban nhân dân

  13003

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13004

  TT. Phùng

  13006

  X. Đan Phượng

  13007

  X. Thượng Mỗ

  13008

  X. Hạ Mỗ

  13009

  X. Tân Hội

  13010

  X. Tân Lập

  13011

  X. Liên Trung

  13012

  X. Liên Hà

  13013

  X. Liên Hồng

  13014

  X. Hồng Hà

  13015

  X. Trung Châu

  13016

  X. Thọ Xuân

  13017

  X. Thọ An

  13018

  X. Phương Đình

  13019

  X. Đồng Tháp

  13020

  X. Song Phượng

  13021

  BCP. Đan Phượng

  13050

  BC. Bến Xe Phùng

  13051

  BC. Tân Hội

  13052

  BC. Thọ An

  13053

  HUYỆN THẠCH THẤT

  BC. Trung tâm huyện Thạnh Thất

  13100

  Huyện ủy

  13101

  Hội đồng nhân dân

  13102

  Ủy ban nhân dân

  13103

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13104

  TT. Liên Quan

  13106

  X. Phú Kim

  13107

  X. Đại Đồng

  13108

  X. Cẩm Yên

  13109

  X. Lại Thượng

  13110

  X. Bình Yên

  13111

  X. Tân Xã

  13112

  X. Thạch Hoà

  13113

  X. Yên Bình

  13114

  X. Yên Trung

  13115

  X. Tiến Xuân

  13116

  X. Hạ Bằng

  13117

  X. Đồng Trúc

  13118

  X. Cần Kiệm

  13119

  X. Kim Quan

  13120

  X. Thạch Xá

  13121

  X. Bình Phú

  13122

  X. Phùng Xá

  13123

  X. Hữu Bằng

  13124

  X. Dị Nậu

  13125

  X. Canh Nậu

  13126

  X. Hương Ngải

  13127

  X. Chàng Sơn

  13128

  BCP. Thạch Thất

  13150

  BC. Hoà Lạc

  13151

  BC. Yên Bình

  13152

  BC. Bình Phú

  13153

  HUYỆN HOÀI ĐỨC

  BC. Trung tâm huyện Hoài Đức

  13200

  Huyện ủy

  13201

  Hội đồng nhân dân

  13202

  Ủy ban nhân dân

  13203

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13204

  TT. Trạm Trôi

  13206

  X. Đức Thượng

  13207

  X. Minh Khai

  13208

  X. Dương Liễu

  13209

  X. Cát Quế

  13210

  X. Yên Sở

  13211

  X. Đắc Sở

  13212

  X. Tiền Yên

  13213

  X. Song Phương

  13214

  X. Vân Côn

  13215

  X. An Thượng

  13216

  X. Đông La

  13217

  X. La Phù

  13218

  X. An Khánh

  13219

  X. Lại Yên

  13220

  X. Vân Canh

  13221

  X. Di Trạch

  13222

  X. Kim Chung

  13223

  X. Sơn Đồng

  13224

  X. Đức Giang

  13225

  BCP. Hoài Đức

  13250

  BC. Chợ Sấu

  13251

  BC. Vân Côn

  13252

  BC. Ngãi Cầu

  13253

  HUYỆN QUỐC OAI

  BC. Trung tâm huyện Quốc Oai

  13300

  Huyện ủy

  13301

  Hội đồng nhân dân

  13302

  Ủy ban nhân dân

  13303

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13304

  TT. Quốc Oai

  13306

  X. Yên Sơn

  13307

  X. Phượng Cách

  13308

  X. Sài Sơn

  13309

  X. Ngọc Mỹ

  13310

  X. Ngọc Liệp

  13311

  X. Liệp Tuyết

  13312

  X. Tuyết Nghĩa

  13313

  X. Phú Cát

  13314

  X. Đông Xuân

  13315

  X. Phú Mãn

  13316

  X. Hòa Thạch

  13317

  X. Đông Yên

  13318

  X. Cấn Hữu

  13319

  X. Nghĩa Hương

  13320

  X. Thạch Thán

  13321

  X. Cộng Hòa

  13322

  X. Đồng Quang

  13323

  X. Tân Hòa

  13324

  X. Tân Phú

  13325

  X. Đại Thành

  13326

  BCP. Quốc Oai

  13350

  BC. Sài Sơn

  13351

  BC. Hòa Phú

  13352

  BC. Cấn Hữu

  13353

  HUYỆN CHƯƠNG MỸ

  BC. Trung tâm huyện Chương Mỹ

  13400

  Huyện ủy

  13401

  Hội đồng nhân dân

  13402

  Ủy ban nhân dân

  13403

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13404

  TT. Chúc Sơn

  13406

  X. Phụng Châu

  13407

  X. Tiên Phương

  13408

  X. Ngọc Hòa

  13409

  X. Trường Yên

  13410

  X. Phú Nghĩa

  13411

  X. Đông Phương Yên

  13412

  X. Trung Hòa

  13413

  X. Thanh Bình

  13414

  X. Đông Sơn

  13415

  X. Thủy Xuân Tiên

  13416

  TT. Xuân Mai

  13417

  X. Nam Phương Tiến

  13418

  X. Tân Tiến

  13419

  X. Hoàng Văn Thụ

  13420

  X. Hữu Văn

  13421

  X. Mỹ Lương

  13422

  X. Trần Phú

  13423

  X. Đồng Lạc

  13424

  X. Hồng Phong

  13425

  X. Đồng Phú

  13426

  X. Hòa Chính

  13427

  X. Phú Nam An

  13428

  X. Văn Võ

  13429

  X. Thượng Vực

  13430

  X. Hoàng Diệu

  13431

  X. Quảng Bị

  13432

  X. Hợp Đồng

  13433

  X. Tốt Động

  13434

  X. Đại Yên

  13435

  X. Lam Điền

  13436

  X. Thụy Hương

  13437

  BCP. Chương Mỹ

  13450

  BC. Xuân Mai

  13451

  BC. Trường Yên

  13452

  BC. Quảng Bị

  13453

  BC. Hoàng Văn Thụ

  13454

  BC. Miếu Môn

  13455

  HUYỆN THANH OAI

  BC. Trung tâm huyện Thanh Oai

  13500

  Huyện ủy

  13501

  Hội đồng nhân dân

  13502

  Ủy ban nhân dân

  13503

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13504

  TT. Kim Bài

  13506

  X. Đỗ Động

  13507

  X. Thanh Văn

  13508

  X. Thanh Thùy

  13509

  X. Tam Hưng

  13510

  X. Mỹ Hưng

  13511

  X. Bình Minh

  13512

  X. Cự Khê

  13513

  X. Bích Hòa

  13514

  X. Cao Viên

  13515

  X. Thanh Cao

  13516

  X. Thanh Mai

  13517

  X. Kim An

  13518

  X. Kim Thư

  13519

  X. Phương Trung

  13520

  X. Dân Hòa

  13521

  X. Cao Dương

  13522

  X. Xuân Dương

  13523

  X. Hồng Dương

  13524

  X. Liên Châu

  13525

  X. Tân Ước

  13526

  BCP. Thanh Oai

  13550

  BC. Thanh Thuỳ

  13551

  BC. Bình Đà

  13552

  BC. Ngã Tư Vác

  13553

  HUYỆN THƯỜNG TÍN

  BC. Trung tâm huyện Thường Tín

  13600

  Huyện ủy

  13601

  Hội đồng nhân dân

  13602

  Ủy ban nhân dân

  13603

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13604

  TT. Thường Tín

  13606

  X. Hà Hồi

  13607

  X. Vân Tảo

  13608

  X. Thư Phú

  13609

  X. Tự Nhiên

  13610

  X. Hồng Vân

  13611

  X. Ninh Sở

  13612

  X. Duyên Thái

  13613

  X. Văn Bình

  13614

  X. Nhị Khê

  13615

  X. Khánh Hà

  13616

  X. Hòa Bình

  13617

  X. Văn Phú

  13618

  X. Tiền Phong

  13619

  X. Tân Minh

  13620

  X. Nguyễn Trãi

  13621

  X. Dũng Tiến

  13622

  X. Nghiêm Xuyên

  13623

  X. Tô Hiệu

  13624

  X. Văn Tự

  13625

  X. Minh Cường

  13626

  X. Vạn Điểm

  13627

  X. Thống Nhất

  13628

  X. Lê Lợi

  13629

  X. Thắng Lợi

  13630

  X. Quất Động

  13631

  X. Chương Dương

  13632

  X. Liên Phương

  13633

  X. Hiền Giang

  13634

  BCP. Thường Tín

  13650

  BC. KHL Thường Tín

  13651

  BC. Vân La

  13652

  BC. Quán Gánh

  13653

  BC. Dũng Tiến

  13654

  BC. Chợ Tía

  13655

  BC. Cầu Chiếc

  13656

  HUYỆN MỸ ĐỨC

  BC. Trung tâm huyện Mỹ Đức

  13700

  Huyện ủy

  13701

  Hội đồng nhân dân

  13702

  Ủy ban nhân dân

  13703

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13704

  TT. Đại Nghĩa

  13706

  X. Phù Lưu Tế

  13707

  X. Phùng Xá

  13708

  X. Xuy Xá

  13709

  X. Lê Thanh

  13710

  X. An Mỹ

  13711

  X. Bột Xuyên

  13712

  X. Mỹ Thành

  13713

  X. Phúc Lâm

  13714

  X. Đồng Tâm

  13715

  X. Thượng Lâm

  13716

  X. Tuy Lai

  13717

  X. Hồng Sơn

  13718

  X. Hợp Tiến

  13719

  X. Hợp Thanh

  13720

  X. An Tiến

  13721

  X. An Phú

  13722

  X. Hương Sơn

  13723

  X. Hùng Tiến

  13724

  X. Đốc Tín

  13725

  X. Vạn Kim

  13726

  X. Đại Hưng

  13727

  BCP. Mỹ Đức

  13750

  BC. Kênh Đào

  13751

  BC. Cầu Dậm

  13752

  BC. Hương Sơn

  13753

  HUYỆN ỨNG HÒA

  BC. Trung tâm huyện Ứng Hòa

  13800

  Huyện ủy

  13801

  Hội đồng nhân dân

  13802

  Ủy ban nhân dân

  13803

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13804

  TT. Vân Đình

  13806

  X. Phương Tú

  13807

  X. Liên Bạt

  13808

  X. Quảng Phú Cầu

  13809

  X. Trường Thịnh

  13810

  X. Hoa Sơn

  13811

  X. Viên Nội

  13812

  X. Viên An

  13813

  X. Cao Thành

  13814

  X. Sơn Công

  13815

  X. Đồng Tiến

  13816

  X. Hòa Xá

  13817

  X. Vạn Thái

  13818

  X. Hòa Nam

  13819

  X. Hòa Phú

  13820

  X. Hòa Lâm

  13821

  X. Phù Lưu

  13822

  X. Lưu Hoàng

  13823

  X. Hồng Quang

  13824

  X. Đội Bình

  13825

  X. Đại Hùng

  13826

  X. Trầm Lộng

  13827

  X. Đại Cường

  13828

  X. Đông Lỗ

  13829

  X. Kim Đường

  13830

  X. Minh Đức

  13831

  X. Đồng Tân

  13832

  X. Trung Tú

  13833

  X. Tảo Dương Văn

  13834

  BCP. Ứng Hòa

  13850

  BC. Cầu Lão

  13851

  BC. Ba Thá

  13852

  BC. Đặng Giang

  13853

  BC. Lưu Hoàng

  13854

  BC. Chợ Ngăm

  13855

  BC. Chợ Cháy

  13856

  HUYỆN PHÚ XUYÊN

  BC. Trung tâm huyện Phú Xuyên

  13900

  Huyện ủy

  13901

  Hội đồng nhân dân

  13902

  Ủy ban nhân dân

  13903

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

  13904

  TT. Phú Xuyên

  13906

  X. Phúc Tiến

  13907

  X. Tri Thủy

  13908

  X. Khai Thái

  13909

  X. Nam Triều

  13910

  X. Hồng Thái

  13911

  TT. Phú Minh

  13912

  X. Thụy Phú

  13913

  X. Văn Nhân

  13914

  X. Nam Phong

  13915

  X. Sơn Hà

  13916

  X. Quang Trung

  13917

  X. Tân Dân

  13918

  X. Đại Thắng

  13919

  X. Văn Hoàng

  13920

  X. Phượng Dực

  13921

  X. Hồng Minh

  13922

  X. Tri Trung

  13923

  X. Phú Túc

  13924

  X. Hoàng Long

  13925

  X. Chuyên Mỹ

  13926

  X. Vân Từ

  13927

  X. Phú Yên

  13928

  X. Châu Can

  13929

  X. Đại Xuyên

  13930

  X. Bạch Hạ

  13931

  X. Minh Tân

  13932

  X. Quang Lãng

  13933

  BCP. Phú Xuyên

  13950

  BC. Chợ Bìm

  13951

  BC. Vạn Điểm

  13952

  BC. Tân Dân

  13953

  BC. Đồng Quan

  13954

  BC. Hồng Minh

  13955

  BC. Cầu Giẽ

  13956

  BC. Minh Tân

  13957

  từ khóa

  • postal code quận cầu giấy hà nội
  • mã bưu chính hà nội việt nam
  • zip code hà nội 2020
  • mã bưu điện viettel hà nội
    BTS là gì, nghĩa là gì trên facebook, cộng đồng fan BTS là gì?

  Bình luận
  0

  Bình luận