Lời bài hát

Lời bài hát Cùng Một Ánh Trăng – Từ Giai Oánh 2023 hot

Bạn đang tìm lời bài hát Cùng Một Ánh Trăng – Từ Giai Oánh đang hot tháng này, nào hôm nay 2022-08-07 00:58:10 hãy để baomuctim giúp bạn tìm hiểu về lyrics Cùng Một Ánh Trăng – Từ Giai Oánh nhé!

Lyrics Cùng Một Ánh Trăng – Từ Giai Oánh

Bài hát: Cùng Một Ánh Trăng

Bạn đang xem: post-title entry-title

Thể hiện: Từ Giai Oánh​

“Trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng nhưng vẫn sáng

Em thích anh, thích cũng vô dụng, vô dụng nhưng vẫn thich.”

“月亮很亮, 亮也没用, 没用也亮, 我喜欢你, 喜欢没用, 没用也喜欢.”

Cùng một ánh trăng nhưng không cùng một người

Lời bài hát:

倔强的表情

就这样隔离了我们想触摸的脸庞

不再体贴退让

沉默的对话

就这样取代了我们想聆听的愿望

不再交换悲伤

太自以为的世界

被你离开的 反作用力

锁进黑暗陷阱

一样的月光 怎么看得我越来越心慌

你留下最清楚的步伐

竟是指引我孤单的方向

一样的月光 怎么照不亮未来的形状

喔 就这样吧 我的爱

让寂寞的月光占据我的窗

自由的路况

就这样阻挡了我们想超速的逃亡

不再戒慎紧张

独处的时光

就这样取代了我们想搜集的拥抱

不再殷切需要

太多理智的世界

被你离开的 反作用力

锁进黑暗陷阱

一样的月光 怎么看得我越来越心慌

你留下最清楚的步伐

竟是指引我孤单的方向

一样的月光 怎么照不亮未来的形状

喔 就这样吧 我的爱

让寂寞的月光占据我的窗

一样的月光 其实看得我越来越心慌

怎么你留下最真实的回忆

都是提醒我失去的声音

一样的月光 已经照不亮未来的形状

喔 能回来吗 我的爱

让疯狂的爱情占据我的窗

城里的月光 把梦照亮

请守护它身旁

若有一天能重逢

让幸福的月光洒满我的窗

Pinyin:

Juéjìang de biǎoqíng

Jìu zhèyàng gélíle wǒmen xiǎng chùmō de liǎnpáng

Bù zài tǐtiē tùiràng

Chénmò de dùihùa

Jìu zhèyàng qǔdàile wǒmen xiǎng língtīng de yùanwàng

Bù zài jiāohùan bēishāng

Tài zì yǐwéi de shìjiè

Bèi nǐ líkāi de fǎnzuòyòng lì

Suǒ jìn hēi’àn xìanjǐng

Yīyàng de yuèguāng zěnme kàn dé wǒ yuè lái yuè xīnhuāng

Nǐ líu xìa zùi qīngchǔ de bùfá

Jìng shì zhǐyǐn wǒ gūdān de fāngxìang

Yīyàng de yuèguāng zěnme zhào bù lìang wèilái de xíngzhùang

ō jìu zhèyàng ba wǒ de ài

Ràng jìmò de yuèguāng zhànjù wǒ de chuāng

Zìyóu de lùkùang

Jìu zhèyàng zǔdǎngle wǒmen xiǎng chāosù de táowáng

Bù zài jiè shèn jǐnzhāng

Dúchǔ de shíguāng

Jìu zhèyàng qǔdàile wǒmen xiǎng sōují de yǒngbào

Bù zài yīnqiè xūyào

Tài duō lǐzhì de shìjiè

Bèi nǐ líkāi de fǎnzuòyòng lì

Suǒ jìn hēi’àn xìanjǐng

Yīyàng de yuèguāng zěnme kàn dé wǒ yuè lái yuè xīnhuāng

Nǐ líu xìa zùi qīngchǔ de bùfá

Jìng shì zhǐyǐn wǒ gūdān de fāngxìang

Yīyàng de yuèguāng zěnme zhào bù lìang wèilái de xíngzhùang

ō jìu zhèyàng ba wǒ de ài

Ràng jìmò de yuèguāng zhànjù wǒ de chuāng

Yīyàng de yuèguāng qíshí kàn dé wǒ yuè lái yuè xīnhuāng

Zěnme nǐ líu xìa zùi zhēnshí de húiyì

Dōu shì tíxǐng wǒ shīqù de shēngyīn

Yīyàng de yuèguāng yǐjīng zhào bù lìang wèilái de xíngzhùang

ō néng húilái ma wǒ de ài

Ràng fēngkúang de àiqíng zhàn jù wǒ de chuāng

Chéng lǐ de yuèguāng bǎ mèng zhào lìang

Qǐng shǒuhù tā shēn páng

Ruò yǒu yītiān néng chóngféng

Ràng xìngfú de yuèguāng sǎ mǎn wǒ de chuāng

 

  Lời bài hát Vấn Tình - Trần Diệc Minh 2023 hot

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button