Định lý talet thuận, đảo, hệ quả& bài tập áp dụng có đáp án

Định lý talet thuận, đảo, hệ quả định lý talet kèm định lý talet trong hình thang là những kiến thức cơ bản& quan trọng nhất của hình học lớp 8 mà học sinh cần nhớ để áp dụng cho hình học lớp 8, 9 và hình học cấp 3. Lý thuyết về tỉ số hai đoạn thẳng Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD...

Có thể bạn quan tâm:

Định lý talet thuận, đảo, hệ quả định lý talet kèm định lý talet trong hình thang là những kiến thức cơ bản& quan trọng nhất của hình học lớp 8 mà học sinh cần nhớ để áp dụng cho hình học lớp 8, 9 và hình học cấp 3.

Mục lục

Lý thuyết về tỉ số hai đoạn thẳng

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là ABCD

Đoạn thẳng tỉ lệ: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
ABCD=ABCD hay ABAB=CDCD

Định lý Talet thuận trong tam giác

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

BCBCABAB=ACAC,BBAB=CCAC,ABBB=ACCC

dinh-ly-talet-trong-tam-gia

Định lý Talet đảo

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Cho tam giác ABC nếu:
ABAB=ACAC
ABBB=ACCC
BBAB=CCAC
=> a//BC

Hệ quả của định lí Talet

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh (hoặc cắt phần kéo dài của hai cạnh) của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

he-qua-dinh-ly-Talet

=> ABAB=ACAC=BCBC

Định lí Talet trong hình thang

Nếu một đường thẳng song song với hai đáy của hình thang và cắt hai cạnh bên thì nó định ra trên hai cạnh bên đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

dinh-ly-talet-trong-hinh-thang

Cho hình thang ABCD, điểm E thuộc AD và F thuộc BC
Nếu EF // AB // CD, ta có AEDE=BFCF
Ngược lại, nếu: AEDE=BFCF => EF // AB// CD

Ví dụ : Cho hình thang ABCD (AB // CD) AB < CD. Đường thẳng MN // với 2 đáy cắt cạnh AD, BC lần lượt tại M và N. Biết AD = 2cm, AM = 3cm, BC = 6cm. Tìm độ dài BN.

Giải: Vì hình thang ABCD có AB // CD // MN

Theo định lý Talet trong hình thang ABCD ta có, AMAD=BNBCBN=AM.BCAD=3.62=9

Với phần giới thiệu về định lý talet mà baomuctim.com vừa giới thiệu, hy vọng các em đã nắm vững về đính lý này rồi nhé!

từ khóa

Ngày 17/06 năm 2020 | Kiến thức | Tag: . .