Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi bằng cách tính bán kính của hình tròn, từ đó áp dụng công thức tính diện tích hình tròn nguyên bản ta có thể tính được diện tích, theo 2 bước hướng dẫn như ví dụ bên dưới.Tính diện tích hình tròn biết chu vi là một dạng toán tính diện tích của hình tròn khá đơn giản dành cho các em học sinh Tiểu học, tuy nhiên nếu không cẩn thận, các em rất...

Có thể bạn quan tâm:

Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi bằng cách tính bán kính của hình tròn, từ đó áp dụng công thức tính diện tích hình tròn nguyên bản ta có thể tính được diện tích, theo 2 bước hướng dẫn như ví dụ bên dưới.

Tính diện tích hình tròn biết chu vi là một dạng toán tính diện tích của hình tròn khá đơn giản dành cho các em học sinh Tiểu học, tuy nhiên nếu không cẩn thận, các em rất dễ nhầm lẫn các công thức và có khi áp dụng sai dẫn đến kết quả bài làm chưa chính xác.

Mục lục

Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

Gợi ý : Đối với bài tập tính diện tích hình tròn khi biết chu vi hình tròn, học sinh áp dụng các công thức như sau:

– Diện tích hình tròn: A = π .r2
– Chu vi hình tròn: C = d.π hoặc C = r x 2π

Trong đó: A là diện tích hình tròn
C là chu vi hình tròn
d là đường kính hình tròn
r là bán kính hình tròn

π = 3,14 (là hằng số)

– Để giải được bài tập trên, ta làm như sau:

+ Bước 1: Từ chu vi hình tròn đã biết, ta tính được bán kính r của hình tròn
+ Bước 2: Biết được bán kính r, ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn, thay số vào rồi tính toán cẩn thận là xong.

Bài tập tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

Hãy tính diện tích hình tròn biết chu vi c=28,26m

Bài giải tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

Áp dụng công thức: C = r x 2π

Bán kính hình tròn là:

28,26 = r x 2x 3,14
=> 28,26 = r x 6,28
=> r = 28,26 : 6,28
=> r = 4,5 (m)

Diện tích hình tròn là:

3,14 x (4, 5)2 = 63, 585 (m2)

Đáp số: 63, 585 m2.

Với công thức và ví dụ tính diện tích hình tròn khi biết chu vi mà baomuctim.com vừa điểm qua, hy vọng các em đã nắm rỏ được các cách tính diện tích hình tròn rồi nhé!

từ khóa

Ngày 06/11 năm 2020 | Kiến thức | Tag: