5 dấu hiệu nhận biết hình thang& công thức tính chu vi, diện tích hình thang

  Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song, được gọi là 2 cạnh đáy. Hình thang có 5 dấu hiệu nhận biết kèm công thức tính chu vi, diện tích hình thang trong hình học lớp 8, 9 bên dưới.

  Hình thang là hình gì?

  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

  Ví dụ
  : Hình thang như hình bên dưới thì trong đó:

  • AB : cạnh đáy nhỏ.
  • DC : cạnh đáy lớn.
  • AD, BC : cạnh bên.
  • AH : đường cao.

  hinh thang 0

  5 dấu hiệu nhận biết hình thang

  Hình thang có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

  • Tứ giác có hai cạnh đối song song.
  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  • Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân
  • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
  • Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

  Công thức tính chu vi hình thang

  Công thức tổng quát: P = a + b + c + d

  Trong đó:

  P là kí hiệu chu vi
  a, b là hai cạnh đáy hình thang
  c, d là cạnh bên hình thang

  – Phát biểu bằng lời: Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên.

  Công thức tính diện tích hình thang

  dien tich hinh thang 0

  S = H X (A +B/2)

  Trong đó:

  + S: diện tích hình thang

  + h: chiều cao nối từ đỉnh tới đáy của hình thang

  + a và b: hai cạnh đáy của hình thang

  Ví dụ về công thức tính diện tích hình thang

  Ví dụ cho một hình thang có chiều dài cạnh a= 20cm, cạnh b= 14cm và chiều cao nối từ đỉnh hình tháng xuống đáy là 12cm. Hỏi diện tích hình thang là bao nhiêu?

  Cách giải: Có a= 20 cm, b = 14cm, h=25cm. Hỏi S=?

  Dựa theo công thức tính diện tích hình thang, ta có:

  S = h x (a +b/2) hoặc 1/2 (a+b) x h

  S = 12 x ((20 + 14)/2) hoặc 1/2 x (20+14) x 25

  S = 1/2 x 34 x 25 = 425 cm.

  Như vậy dựa vào công thức tính diện tích hình thang, chúng ta có thể tìm ra diện tích hình thang bằng 425 cm.

  Trên đây là những khái niệm cơ bản về hình thang, dấu hiệu nhận biết hình thang, công thức tính chu vi, diện tích hình thang kèm bài tập ví dụ minh họa, hy vọng đọc xong bài viết này các bạn đã nắm rỏ những kiến thức cơ bản về hình thang rồi nhé! Chúc bạn học tốt!
  từ khóa

  • công thức tính diện tích hình thang lớp 8
  • diện tích hình thang cong
  • tính diện tích hình thang khi biết 4 cạnh
  • dấu hiệu nhận biết hình thang
    Postal code Việt Nam 2020

  Bình luận
  0

  Bình luận