Kiến thức

# Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? 2023 hot

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? 2023 là nội dung được nhiều đọc giả quan tâm và tìm kiếm trong tháng 8/2023 này do đó hôm nay baomuctim xin giới thiệu cụ thể hơn về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? 2023 hot, nào cùng đọc nha!

Mục lục

# Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? 2023 hot

Bạn đang xem: post-title entry-title

Bạn đang xem: Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục được hưởng chế độ bồi dưỡng dựa trên nguyên tắc nào? Nếu người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý không phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Trân – HCM.

Nguyên tắc áp dụng chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo khoản 7 Điều 3 Luật Thanh tra 2010.

Tại Điều 1 Quyết định 12/2014/QĐ-TTg quy định Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là công chức thanh tra chuyên ngành).

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 12/2014/QĐ-TTg quy định như sau:

Nguyên tắc áp dụng

Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

  10+ ý nghĩa, cách dùng và bài tập mới nhất 2023 hay nhất 2023

Thanh tra chuyên ngành

Tiêu chuẩn đối với công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 34 Luật Thanh tra 2010 quy định như sau:

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải là công chức của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành, am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ thanh tra.

Tiêu chuẩn cụ thể của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành do Chính phủ quy định.

Tại Điều 12 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là công chức thanh tra chuyên ngành) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

a) Am hiểu pháp luật, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

b) Có nghiệp vụ thanh tra;

c) Có ít nhất 01 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự).

2. Tiêu chuẩn cụ thể của công chức thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

Theo đó, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuẩn cụ thể nêu trên.

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 42 Luật Thanh tra 2010 như sau:

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra

Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 76 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định:

Xử lý hành vi vi phạm của người tiến hành thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thành viên khác của Đoàn thanh tra

Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, trong quá trình thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  10+ 7 Tìm hiểu cách học từ vựng TOEIC hiệu quả mới nhất 2023 hay nhất 2023

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Video về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Wiki về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? -

Cho tôi hỏi người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục được hưởng chế độ bồi dưỡng dựa trên nguyên tắc nào? Nếu người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý không phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Trân - HCM.

Nguyên tắc áp dụng chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo khoản 7 Điều 3 Luật Thanh tra 2010.

Tại Điều 1 Quyết định 12/2014/QĐ-TTg quy định Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là công chức thanh tra chuyên ngành).

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 12/2014/QĐ-TTg quy định như sau:

Nguyên tắc áp dụng

Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

Thanh tra chuyên ngành

Tiêu chuẩn đối với công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 34 Luật Thanh tra 2010 quy định như sau:

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải là công chức của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành, am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ thanh tra.

Tiêu chuẩn cụ thể của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành do Chính phủ quy định.

Tại Điều 12 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi là công chức thanh tra chuyên ngành) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

a) Am hiểu pháp luật, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

b) Có nghiệp vụ thanh tra;

c) Có ít nhất 01 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự).

2. Tiêu chuẩn cụ thể của công chức thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

Theo đó, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuẩn cụ thể nêu trên.

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 42 Luật Thanh tra 2010 như sau:

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra

Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 76 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định:

Xử lý hành vi vi phạm của người tiến hành thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thành viên khác của Đoàn thanh tra

Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, trong quá trình thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? bên dưới để https://baomuctim.com/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Công #chức #được #giao #thực #hiện #nhiệm #vụ #thanh #tra #chuyên #ngành #giáo #dục #mà #không #hoàn #thành #nhiệm #vụ #thanh #tra #thì #xử #lý #như #thế #nào

Thông tin về Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thì xử lý như thế nào? 2023 chỉ mang tính tham khảo, và sẽ được update mới hàng tuần, baomuctim mời bạn đọc thường xuyên quay lại cập nhật ah.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button