Kiến thức

10+ 7 Đề kiểm tra ôn tập hè số 2 Tiếng anh Lớp 3 – Năm học 2007-2008 hay nhất 2023

Nội dung 7 Đề kiểm tra ôn tập hè số 2 Tiếng anh Lớp 3 – Năm học 2007-2008 được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra ôn tập hè số 2 Tiếng anh Lớp 3 – Năm học 2007-2008 – Trường Tiểu học Kim Đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường tiểu học kim đồng
thành phố thái bình
đề kiểm tra số 2 - môn tiếng anh - khối 3
 ( Thời gian 40 phút ) 
Họ và tên: ......................................................................................... Lớp: ........................................ 
Phòng thi số : ........................................ Số báo danh: ............................................ Số phách :
Bài 1: Em hãy điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau. ( 2 điểm )
 Who’s he ? Who’s she ? Who’s he ? Who’s she ?
 He’s my fa....her. She’s my si....ter. He’s my br....ther. She’s my mot....er. 
Bài 2: Em hãy khoanh tròn vào đáp án a, b, c mà em cho là đúng. ( 2 điểm )
1.
How ............ pens ?
a/ what
b/ many
c/ she
2.
What’s your ......... ?
a/ name
b/ Fine, thanks
c/ pencil
3.
........... are you ?
a/ desk
b/ ball
c/ How
4.
What’s this ?
a/ you
b/ This is a chair
c/ I
5.
How old ......... you ?
a/ are
b/ is
c/ he
Bài 3: Em hãy điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành những câu mệnh lệnh theo tranh. ( 2 điểm )
 Sit d....wn Look at the b....ard Cl....se your book Please be qu....et Sta....d up
Bài 4: Em hãy khoanh tròn vào đáp án a, b, c mà em cho là đúng. ( 2 điểm )
1.
Nice to ............ you.
a/ open
b/ meet
c/ close
2.
Hello, I ..... Alan.
a/ am
b/ is
c/ she
3.
This is .......... father.
a/ my
b/ you
c/ he
4.
What are these ?
a/ That is a desk
b/ This is a chair
c/ They are rulers.
5.
My name .... Alan.
a/ is
b/ am
c/ are
Bài 5: Em hãy điền vào ô trống để hoàn thành những câu sau. ( 2 điểm )
 Fo....r pens fiv.... cars o....e pencil case thr....e tables tw.... cats
--- The end ---
Trường tiểu học kim đồng
thành phố thái bình
đáp án
đề kiểm tra ôn tập hè số 2 - môn tiếng anh - khối 3
 năm học 2007 - 2008 ( Thời gian 40 phút ) 
Bài 1: Em hãy điền vào ô trống để hoàn thành những câu sau. ( 2 điểm )
 Who’s he ? Who’s she ? Who’s he ? Who’s she ?
 He’s my father. She’s my sister. He’s my brother. She’s my mother. 
Bài 2: Em hãy khoanh tròn vào đáp án a, b, c mà em cho là đúng. ( 2 điểm )
1.
How ............ pens ?
b/ many
2.
What’s your ......... ?
a/ name
3.
........... are you ?
c/ How
4.
What’s this ?
b/ This is a chair
5.
How old ......... you ?
a/ are
Bài 3: Em hãy điền vào ô trống để hoàn thành những câu mệnh lệnh theo tranh. ( 2 điểm )
 Sit down Look at the board Close your book Please be quiet Stand up
Bài 4: Em hãy khoanh tròn vào đáp án a, b, c mà em cho là đúng. ( 2 điểm )
1.
Nice to ............ you.
b/ meet
2.
Hello, I ..... Alan.
a/ am
3.
This is .......... father.
a/ my
4.
What are these ?
c/ They are rulers.
5.
My name .... Alan.
a/ is
Bài 5: Em hãy điền vào ô trống để hoàn thành những câu sau. ( 2 điểm )
 Four pens five cars one pencil case three tables two cats
--- The end ---
  7 Chia sẻ Trạm Bts Là Gì – Trạm Thu Phát Sóng Di Động Lắp Đặt Cần Những Gì mới nhất 2023

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button