La gi

①⓪ + Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá 2023 hot

Nội dung + Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

Hôm nay diphuotdi.com sẽ tiếp tục đề cập tới chủ đề: Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá. Các chủ đề chính trong bài này gồm: Mẫu thư chấp thuận đóng mới, hoán cải, thuê mua tàu cá, Văn bản chấp thuận đóng mới, hoán cải, cho thuê mua tàu cá, Không áp dụng đối với trường hợp mua bán tàu cá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương., Xem chi tiết bài viết

Bạn đang xem: post-title entry-title

Tải xuống Bản in

Mẫu thư chấp thuận đóng mới, hoán cải, thuê mua tàu cá

Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, hoán cải, cho thuê tàu cá là mẫu văn bản được lập để chấp thuận việc đóng mới, hoán cải, thuê mua tàu cá. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2022 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số 05.TC: Tờ khai đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, hoán cải, cho thuê, mua tàu cá
  • Mẫu số 04.TC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đóng mới, hoán cải tàu cá

Văn bản chấp thuận đóng mới, hoán cải, cho thuê mua tàu cá

TÊN CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC CƠ ĐIỆNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

Con số: ……………………

Hà nộingày tháng năm ….

THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN

XÂY DỰNG MỚI / XÁC NHẬN / CHO THUÊ, MUA XE ĐÁNH CÁ

Kiểm tra lời đề nghị của Ngài / Bà):

Địa chỉ thường trú:

Về việc đóng mới / hoán cải / thuê / mua tàu cá với các đặc điểm chính sau

– Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: …………; Độ ngập d, m:

– Chất liệu vỏ: ………… .. Công suất (KW):

– Ký hiệu thiết kế: ……………………. Đơn vị thiết kế:

– Loại hình khai thác thủy sản:

– Lĩnh vực hoạt động:

– Thời hạn chấp thuận bằng văn bản: 12 tháng kể từ ngày ký.

Căn cứ hạn mức cấp phép khai thác thủy sản và các tiêu chí phát triển thủy sản của địa phương, ……………………. đã chấp thuận cho ông ………… .. được phép đóng mới / hoán cải / thuê / mua (**) tàu cá với các nội dung nêu trên. /.Người nhận:– …

– Lưu: VT.NGƯỜI CẠNH TRANH(Chữ ký vàoohngàyHở?

u)

Ghi chú:

  Củ nghệ tươi có tác dụng gì, giá bao nhiêu?

Không áp dụng đối với trường hợp mua bán tàu cá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(**) Gạch bỏ những chỗ không phù hợp.

Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận cho đóng mới, hoán cải, cho thuê tàu cá Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận cho đóng mới, hoán cải, cho thuê tàu cá Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần

làm ơn.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá

#Mẫu #số #06TC #Văn #bản #chấp #thuận #đóng #mới #cải #hoán #thuê #mua #tàu #cá

Mẫu số 06.TC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cáVăn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá Tải về Bản in js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=250252085407440”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button