La gi

①⓪ + Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng 2023 hot

Nội dung + Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

Hôm nay diphuotdi.com sẽ tiếp tục đề cập tới chủ đề: Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng. Các chủ đề chính trong bài này gồm: Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng, 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hư hỏng là gì?, 2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang do bị hư hỏng, Xem chi tiết bài viết

Bạn đang xem: post-title entry-title

Tải xuống Bản in

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hư hỏng? Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn phải có những nội dung gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hư hỏng là gì?
  • 2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang do bị hư hỏng

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hư hỏng là gì?

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang bị hỏng là đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật bị hỏng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do đề nghị cấp lại thẻ … Mẫu được ban hành theo Quyết định 26 / QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang do bị hư hỏng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————–

……………………, ngày tháng năm ……….

ĐƠN XIN KẾT QUẢThẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

(Trong trường hợp thẻ bị hỏng)

  10 + Kfc Prices | kfc preis neu 2023 hot

Kính gửi: Cục Nghệ thuật Biểu diễn

1. Họ và tên: ……………………………………… ………………………………………. ……………….Giới tính: …… …

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….. ……………………………………………… … ..

3. Số Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu): ………………………………………. ……………………………………………… ……..

Ngày và nơi cấp: ……….………… ……………………

4. Địa điểm làm việc chính: ……………………. …………………… ..

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………… ………………………………………. ……………………………………………… ………

6. Điện thoại liên hệ: ………… Email: ………………. …………………………

7. Trình độ học vấn: ………………………………………………………………………………………………

8. Trình độ chuyên môn: …………. ………… .. …………………… ..

9. Cơ sở đào tạo nghệ thuật: ……………………. ………… ..

10. Thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được cấp ngày ………… .tháng ………… .năm ……

11. Số Thẻ: …………………………………………………… .. ………….

12. Phiếu thực hành hình thức nghệ thuật: …………. …………………… .. …………………….

13. Lý do cấp lại: ……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tôi.

14. Tôi xin cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012 / NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013 / TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012 / NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cấp thẻ hành nghề.

NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng

#Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #lại #thẻ #hành #nghề #biểu #diễn #nghệ #thuật #trình #diễn #thời #trang #bị #hỏng

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do bị hỏng Tải về Bản in js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=250252085407440”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button