La gi

①⓪ + Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên 2023 hot

Nội dung + Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

Hôm nay diphuotdi.com sẽ tiếp tục đề cập tới chủ đề: Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên. Các chủ đề chính trong bài này gồm: Mẫu C2-11a / NS rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên, 1. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên là gì?, 2. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên Mẫu số C2-11a / NS, Xem chi tiết bài viết

Bạn đang xem: post-title entry-title

Tải xuống

Mẫu C2-11a / NS – Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên ban hành kèm theo Thông tư 77/2022 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2022 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng biểu mẫu của Nghị định 11/2022 / NĐ-CP. Mời các bạn tải Mẫu Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Mẫu C1-07b / NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
  • Mẫu C2-07 / NS yêu cầu thanh toán ngoại tệ
  • Biểu mẫu điều chỉnh ngân sách C2-10 / NS

Mẫu C2-11a / NS rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

  • 1. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên là gì?
  • 2. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên Mẫu số C2-11a / NS

1. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên là gì?

Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên là hình thức dùng để rút tiền từ ngân sách. Biểu mẫu bao gồm các thông tin như: mã NDKT, mã chương, mã ngành KT, mã CTMT, DA ……

2. Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên Mẫu số C2-11a / NS

DỰ KIẾN RÚT TIỀN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH LÊN NỮ

Cơ sở lập dự toán bổ sung cho ngân sách …………………………………… ……………………………. …………..

Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước: …………………………………….. …………………………………………. ……………………..

Chi ngân sách (cấp) Tài khoản: ……………………………………. ……………… ……….

Theo chi tiết:

Giải thích

Mã NDKT

Mã số

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn ngân sách nhà nước

Số tiền

1. Cân đối ngân sách bổ sung

2. Các chất bổ sung được nhắm mục tiêu

Tổng (1 + 2):

Đồng thời, số thu bổ sung cho ngân sách (cấp) ………… .., mã TCNS: ……………… theo chi tiết sau:

  ①⓪ + Song Joong Ki gặp tin buồn sau khi nhận giải ở Rồng Xanh, fan khắp nơi gửi lời chia buồn 2023 hot

Giải thích

Mã NDKT

Mã số

Số tiền

1. Cân đối ngân sách bổ sung

2. Các chất bổ sung được nhắm mục tiêu

Tổng (1 + 2):

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………. …………………….

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ

Ngày …. tháng …. năm ……..

Kế toán trưởng Trưởng phòng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ……. năm ……..

Kế toán trưởng Kế toán Giám đốc

Mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

Rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tải xuống các biểu mẫu đính kèm Thông tư 77/2022 / TT-BTC

Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

#Mâu #C211aNS #giấy #rút #dự #toán #bổ #sung #từ #ngân #sách #cấp #trên

Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trênMẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Tải về js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=250252085407440”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button