La gi

①⓪ + Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Cánh diều 2023 hot

Nội dung + Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Cánh diều được trình bày theo ý kiến chủ quan của tác giả, bạn đọc tham khảo và cho gợi ý thêm để hoàn thiện hơn nhé!

Tuần,

Bạn đang xem: post-title entry-title

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề / Mạch nội dung

Tên bài học

Bài học / thời lượng

Tuần 1

Chủ đề Đầu tiên: Tập dượt lớp 1.

Phép cộng, phép trừ (có bộ nhớ) trong vòng 20

Bài 1: Ôn tập các số có đến 100

2 kỳ

Bài 2: Ôn tập phép cộng và phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

2 kỳ

Bài 3: Tia số. Số liên tiếp trước đó – Số liên tiếp tiếp theo (Phần 1)

1 kỳ

Tuần 2

Bài 3: Tia số. Số liên tiếp trước đó – Số liên tiếp tiếp theo (Phần 2)

1 kỳ

Bài 4 Decimeter

2 kỳ

Bài 5: Số – Tổng

1 kỳ

Bài 6: Số bị trừ – Số bị trừ – Hiệu

1 kỳ

Tuần 3

Bài 7: Luyện tập chung

1 kỳ

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong vòng 20

1 kỳ

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong vòng 20

1 kỳ

Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong vòng 20 (tiếp theo)

1 kỳ

Bài 11: Luyện tập (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 4

Bài 11: Luyện tập (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong vòng 20

2 kỳ

Bài 13: Luyện tập

2 kỳ

Tuần 5

Bài 14: Luyện tập chung

1 kỳ

Bài 15: Thực hành phép trừ (không nhớ) trong vòng 20

1 kỳ

Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong vòng 20

1 kỳ

Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong vòng 20 (tiếp theo)

1 kỳ

Bài 18: Luyện tập (Học kì 1)

1 kỳ

Tuần 6

Bài 18: Luyện tập (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong vòng 20

2 kỳ

Bài 20: Luyện tập

2 kỳ

Tuần 7

Bài 21: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Bài 22: Các bài toán về cộng và trừ

2 kỳ

Bài 23: Luyện tập

1 kỳ

Tuần 8

Bài 24: Các bài toán về cộng và trừ (tiếp theo)

2 kỳ

Bài 25: Luyện tập

1 kỳ

Bài 26: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Tuần 9

Bài 27: Tôi ôn lại những gì đã học

2 kỳ

Bài 28: Tôi rất vui khi học toán

2 kỳ

Rà soát, kiểm tra, đánh giá giữa HKI

1 kỳ

Tuần 10

Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có bộ nhớ) trong phạm vi 100

Bài 29: Phép cộng (với bộ nhớ) trong phạm vi 100

2 kỳ

Bài 30: Phép cộng (với bộ nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

2 kỳ

Bài 31: Luyện tập (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 11

Bài 31: Luyện tập (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 32: Luyện tập (tiếp theo)

2 kỳ

Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

2 kỳ

Tuần 12

Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

  10 + Vòi rửa lavabo nóng lạnh CAESAR BT305CU 2023 hot

2 kỳ

Bài 35: Luyện tập

2 kỳ

Bài 36: Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 13

Bài 36: Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 37: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Bài 38: Ki – lô – gam

2 kỳ

Tuần 14

Bài 39: Lít

2 kỳ

Bài 40: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Bài 41: Tứ giác

1 kỳ

Tuần 15

Bài 42: Điểm – Đoạn thẳng

1 kỳ

Bài 43: Đường thẳng – Đường cong – Đường cong

2 kỳ

Bài 44: Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đoạn gấp khúc

2 kỳ

Tuần 16

Bài 45: Thực hành lắp ghép và dựng hình phẳng

2 kỳ

Bài 46: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Bài 47: Ôn tập phép cộng và phép trừ trong vòng 20 (Học kì 1)

1 kỳ

Tuần 17

Bài 47: Ôn tập phép cộng và phép trừ trong vòng 20 (Học kì 2)

1 kỳ

Bài 48: Ôn tập phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100

2 kỳ

Bài 49: Ôn tập về hình học và đo lường

2 kỳ

Tuần 18

Bài 50: Ôn tập

2 kỳ

Bài 51: Tôi rất vui khi học toán

2 kỳ

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI

1 kỳ

Tuần 19

Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

Bài 52: Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

1 kỳ

Bài 53: Phép nhân

2 kỳ

Bài 54: Giai thừa – Sản phẩm

1 kỳ

Bài 55: Bảng nhân với 2 (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 20

Bài 55: Bảng nhân với 2 (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 56: Bảng nhân 5

2 kỳ

Bài 57: Nhận biết phép chia – Dấu hiệu phép chia

1 kỳ

Bài 58: Phép chia

1 kỳ

Tuần 21

Bài 59: Phép chia (tiếp theo)

2 kỳ

Bài 60: Chia hết cho 2

2 kỳ

Bài 61: Chia hết cho 5 (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 22

Bài 61: Chia hết cho 5 (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 62: Số chia – Số chia – Thương

1 kỳ

Bài 63: Luyện tập

1 kỳ

Bài 64: Luyện tập chung

2 kỳ

Tuần 23

Bài học 65: Cylinder – Sphere

1 kỳ

Bài 66: Thực hành lắp ráp và xếp khối

2 kỳ

Bài 67: Ngày – Giờ

2 kỳ

Tuần 24

Bài học 68: Giờ – Phút

2 kỳ

Bài 69: Ngày – Tháng

2 kỳ

Bài 70: Luyện tập chung (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 25

Bài 70: Luyện tập chung (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 71: Tôi ôn lại những gì đã học

2 kỳ

Bài 72: Tôi rất vui khi học toán

2 kỳ

Tuần 26

Chủ đề 4: Các số trong vòng 1000. Phép cộng và phép trừ trong vòng 1000

Bài 73: Các số trong vòng 1000

3 kỳ

Bài 74: Các số có ba chữ số

1 kỳ

Bài 75: Các số có ba chữ số (tiếp theo)

1 kỳ

Tuần 27

Bài 76: So sánh các số có ba chữ số

2 kỳ

Bài 77: Luyện tập

2 kỳ

Bài 78: Luyện tập chung (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 28

Bài 78: Luyện tập chung (Tiết 2)

1 kỳ

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá giữa HKII

1 kỳ

Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

  10 Bộ tủ chậu DADA A-8823 (inox cao cấp) 2023 hot

2 kỳ

Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 29

Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 81: Luyện tập

2 kỳ

Bài 82: Mét

2 kỳ

Tuần 30

Bài 83: Kilomét – mét

2 kỳ

Bài 84: Phép cộng (với bộ nhớ) trong phạm vi 1000

2 kỳ

Bài 85: Luyện tập

1 kỳ

Tuần 31

Bài 86: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

2 kỳ

Bài 87: Luyện tập

1 kỳ

Bài 88: Cùng nhau luyện tập

2 kỳ

Tuần 32

Bài 89: Cùng nhau luyện tập

1 kỳ

Bài 90: Tập hợp – Đếm

2 kỳ

Bài 91: Biểu đồ hình

2 kỳ

Tuần 33

Bài học 92: Chắc chắn – Có thể – Không thể

1 kỳ

Bài 93: Tôi ôn lại những gì đã học

2 kỳ

Bài 94: Tôi rất vui khi học toán

2 kỳ

Tuần 34

Bài 95: Ôn tập các số và phép toán trong phạm vi 100

2 kỳ

Bài 96: Ôn tập về số và phép toán trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

2 kỳ

Bài 97: Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1)

1 kỳ

Tuần 35

Bài 97: Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 2)

1 kỳ

Bài 98: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

1 kỳ

Bài 99: Nhận xét chung

2 kỳ

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII

1 kỳ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button